คนละครึ่งเฟส 3 ไม่ปัง กระทรวงการคลัง ปรับเงื่อนไขใหม่อะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

22 ก.ย. 2564 เวลา 7:50 น. 18.0k

คนละครึ่งเฟส 3 ไม่ปัง หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน 30 ล้านสิทธิ ล่าสุด กระทรวงการคลัง ปรับเงื่อนไขใหม่อะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน 30 ล้านสิทธิ แต่ปรากฎว่ายอดคงเหลือสิทธิยังอยู่ที่ 8 แสนกว่า หากเปรียบเทียบคนละครึ่งเฟส 1 และ เฟส 2 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนสิทธิหมดภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

 

ล่าสุด คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติให้ กระทรวงการคลัง ปรับลดโครงการคนละครึ่งเฟส 3  รายละเอียดดังนี้

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 31 ล้านสิทธิ เป็น 28 ล้านสิทธิ

2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 1.4 ล้านสิทธิเป็น 1 ล้านสิทธิ

 

 

ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 31 ล้านสิทธิ เป็น 28 ล้านสิทธิ

2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 1.4 ล้านสิทธิเป็น 1 ล้านสิทธิ

 

ทั้งนี้ การปรับลดดังกล่าว จะทำให้มีสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 คงเหลือประมาณ 1 ล้านสิทธิ และสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้คงเหลือประมาณ 5 แสนสิทธิ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 24.22 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 66,366.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 33,761.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 32,604.9 ล้านบาท ในส่วนของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 75,582 ราย โดยเป็นยอดการใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสมรวม 2,182 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายส่วน e – Voucher สะสม 90.7 ล้านบาท

 

 

คนละครึ่งเฟส 3  ไม่ปัง กระทรวงการคลัง ปรับเงื่อนไขใหม่อะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

ㆍสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ㆍ ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และผู้ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

ㆍ ไม่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

ㆍรัฐบาลสนับสนุน 50% โดยให้เป็นสิทธิคนละครึ่ง

ㆍรับสิทธิไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน หรือสูงสุดไม่เกิน

3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

· ชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง ช่อง G-Wallet กับร้านค้า

ที่ร่วมโครงการ.

 

ที่มา: คนละครึ่งเฟส 3

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง