ปตท. หนุนสภากาชาดไทยมอบฟาวิพิราเวียร์-เรมเดซิเวียร์ช่วยยับยั้งโควิด-19

21 ก.ย. 2564 เวลา 12:32 น. 27

ปตท. สนับสนุนสภากาชาดไทยมอบยาฟาวิพิราเวียร์ 1,240,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ 10,000 ขวด ช่วยยับยั้งอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในประเทศจากไวรัสโควิด-19

นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ดำเนินการมอบมอบยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 1,240,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ล็อตที่สอง จำนวน 10,000 ขวด ให้แก่สภากาชาดไทย 
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณการสำรองยาคงคลังที่มีอยู่ในประเทศอย่างจำกัด รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) และยับยั้งอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในประเทศ โดยเฉพาะการใช้ยาเรมเดซิเวียร์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตั้งครรภ์ 
อย่างไรก็ดี โดยก่อนหน้านี้ กลุ่ม ปตท. ได้มอบยาเรมเดซิเวียร์ล็อตแรกให้แก่กระทรวงสาธารณสุขแล้วจำนวน 2,000 ขวด โดยยาดังกล่าวได้รับการจัดหาจากบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด บริษัทลูกที่ขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ด้าน Life Science ตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ของ ปตท.

อย่างไรก็ดี จากการติดตามข้อมูลของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า ที่ผ่านมา ปตท. ได้ดำเนินการช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านแนวทางต่างๆมากมาย ยกตัวอย่างเช่น 
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ICU ขนาด 120 เตียง ซึ่งถือเป็น ICU สนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อช่วยลดการเสียชีวิตของประชาชน ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน รวมถึงจัดตั้งหน่วยคัดกรองโควิด-19 ซึ่งสามารถเปิดคัดกรองได้เฉลี่ยวันละ 1,000 - 1,200 คน เมื่อพบว่าติดเชื้อจะคัดแยกและให้ยารักษาทันที
และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่  9 สิงหาคม 2564 โดยวางระบบ Home Isolation และโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) สีเขียว 1,000 เตียง สีเหลือง 300 เตียง อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท. ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงในหลายด้าน จนนำมาสู่การจัดตั้งโครงการลมหายใจเดียวกันขึ้นในปี 2564 เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และร่วมดูแลประชาชน โดยเฉพาะการมอบเครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจนเหลว อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง