ครม.ไร้วาระ ขยายเพดานหนี้สาธารณะ-ภาษีบุหรี่ใหม่

21 ก.ย. 2564 เวลา 9:43 น. 98

แหล่งข่าวยืนยัน ที่ประชุมครม.วันนี้ ไม่มีการเสนอวาระ ขยายเพดานหนี้สาธารณะ เป็น 70% ของ GDP และ ปรับขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2564 แหล่งข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ยืนยันกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า วันนี้มีการเสนอวาระของกระทรวงการคลัง ที่สังคมให้ความสนใจ 2 วาระ คือ การขยายกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมที่กำหนดไว้ ต้องไม่เกิน 60% ของจีดีพี เป็น ไม่เกิน 70% ต่อจีดีพี ตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา 

และอีกวาระที่กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เสนอปรับโครงสร้างภาษี ขึ้น "ภาษีบุหรี่ใหม่"  ที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเสนอและจะผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้เปิดเผยกับทีมข่าวฐานเศรษฐกิจ ว่า หลักการพิจารณาโครงสร้างภาษีใหม่ จะประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

  1. การดูแลเกษตรกร 
  2. สุขภาพของประชาชน 
  3. การปราบปรามบุหรี่เถื่อน 
  4. การจัดเก็บรายได้ของกรม 

แท็กที่เกี่ยวข้อง