เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า วันสุดท้าย 300 คน เช็คเลย

16 ก.ย. 2564 เวลา 19:05 น. 1.0k

เช็คด่วน ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิด Walk In ให้บริการกลุ่มเสี่ยงวันสุดท้าย 300 คน

หลังจากที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศเปิดวอล์คอิน Walk In บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนโดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 13 กันยายนถึงวันที่ 17 กันยายนนี้วันละ 300 คิว หรือจนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3.ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ประกอบด้วย 

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคมะเร็งทุกชนิด
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคเบาหวาน
  • โรคอ้วน (น้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป) 

วัน เวลา สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

ตั้งแต่วันที่ 13-17กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.) ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตน

กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น

พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

 

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า วันสุดท้าย 300 คน เช็คเลย

แท็กที่เกี่ยวข้อง