โควิดวันนี้ พบมี 1 จังหวัดสีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

14 ก.ย. 2564 เวลา 7:20 น.84

ข่าวโควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่ 11,786 ราย อันดับหนึ่ง กทม.2,788 ราย เผยจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดสีขาวเพียงหนึ่งเดียว ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,786 ราย ประกอบด้วย

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,345 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,165 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 271 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 5 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 136 ราย

โควิดวันนี้ พบมี 1 จังหวัดสีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,406,542 ราย รักษาตัวอยู่ 129,025 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,262,896 ราย เพิ่มขึ้น 14,738 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 14,527 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 2,788 ราย สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 329,139 ราย

2.ชลบุรี 955 ราย สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 75,007 ราย

3.สมุทรปราการ 811 ราย สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 94,807 ราย

4.สมุทรสาคร 542 ราย สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 83,840 ราย

5.นนทบุรี 482 ราย สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 49,178 ราย

6.ราชบุรี 314 ราย สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 23,924 ราย

7.ปราจีนบุรี 296 ราย สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 11,602 ราย

8.สงขลา 272 ราย สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 23,343 ราย

9.นราธิวาส 262 ราย สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 17,688 ราย

10.สุราษฎร์ธานี 252 ราย  สะสม(1 เม.ย.-14 ก.ย.64) 9,062 ราย

โควิดวันนี้ พบมี 1 จังหวัดสีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

พบมี 1 จังหวัดสีขาวผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย

โควิดวันนี้ พบมี 1 จังหวัดสีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

จากแผนที่แสดงจังหวัดการพบผู้ติดเชื้อรายวัน วันที่ 14 ก.ย.64 พบผู้ติดเชื้อ 76 จังหวัด แยกเป็น มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย 26 จังหวัด  มีผู้ติดเชื้อ 51-100 ราย 15 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 11-15 ราย 27 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย มี 8 จังหวัด และมี 1 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 0 ราย คือ จังหวัดพระเยา

โควิดวันนี้ พบมี 1 จังหวัดสีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

 

โควิดวันนี้ พบมี 1 จังหวัดสีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

โควิดวันนี้ พบมี 1 จังหวัดสีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

โควิดวันนี้ พบมี 1 จังหวัดสีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง