รู้จักหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม.BMV

09 ก.ย. 2564 | 21:57 น.

กทม.เผยโฉมรถฉีดวัคซีนถึงบ้าน หรือ หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV เบื้องต้นพร้อมให้บริการกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ -ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค -ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก

เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ณ วัดเทพนารี เขตบางพลัด กทม.ได้เริ่มทดลองระบบของรถฉีดวัคซีนถึงบ้าน หรือ หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV)ซึ่งกทม.ได้นำรถรถบัส NGV มาปรับรูปแบบรถให้สามารถบริการได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และ กทม.ประกาศว่าจะเริ่มให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่นี้ในวันที่ 10 ก.ย. 64 

 

รถฉีดวัคซีนถึงบ้าน  (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV)

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV)ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการวัคซีนเชิงรุกแก่ประชาชน โดยมีหลักการ ดังต่อไปนี้


1.เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว สามารถเดินทางไปได้หลายแห่ง เข้าถึงประชาชนหลายกลุ่ม หลายชุมชน 


2.ลดการเดินทางของประชาชน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ สะดวกสบายมากขึ้น 


3.ทุกขั้นตอนจบในรถคันเดียว ตั้งแต่การตรวจสอบประวัติ การฉีดวัคซีน และการออกใบนัด โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน 

 

สำหรับการดำเนินงานในระยะแรก ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้บริการ ประกอบไปด้วย

 

  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
  • ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค
  • ผู้พิการ 
  • ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก 

 

กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ -ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค -ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก

ทั้งนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขจะร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่จะสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติ และประสานหน่วย BMV เพื่อจัดคิวให้บริการในชุมชน และในอนาคตจะขยายให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มอื่น ๆต่อไป
 

ขณะที่ขั้นตอนการให้บริการ ประกอบด้วย 

  • ก่อนรับบริการผู้เข้ารับบริการต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นและลงนามยินยอมรับบริการวัคซีน
  • จากนั้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ด้วยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนบริเวณทางขึ้นรถ
  • เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากจอแสดงบนผลด้านบนรถ
  • ประชาชนขึ้นรับการฉีดวัคซีน 
  • เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จ ให้พักรอสังเกตอาการ 30 นาที บริเวณด้านล่างพร้อมรับใบนัดเข็ม 2

 

รถฉีดวัคซีนถึงบ้าน หรือ หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV