เปิดขั้นตอนวิธีพิสูจน์ตัวตนผู้ติดเชื้อโควิด-19ก่อนรับบริการดูแลที่บ้าน

04 ก.ย. 2564 | 08:24 น.

ศูนย์ข้อมูลCOVID19 เผยวิธีพิสูจน์ตัวตนผู้ติดเชื้อโควิดก่อนรับบริการดูแลที่บ้าน อำนวยความสะดวก ป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ โดยสปสช.ได้นำระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการมาใช้ มีขั้นตอนอย่างไรเช็คได้ที่นี่

ศูนย์ข้อมูลCOVID19 เผย วิธีพิสูจน์ตัวตนผู้ติดเชื้อโควิดก่อนรับบริการดูแลที่บ้าน โดยระบุว่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและหน่วยบริการในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบและป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ สปสช.ได้นำระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ มาใช้

 

• ผู้ตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ที่หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) หรือหน่วยตรวจเชิงรุก

 

• ได้รับการจับคู่กับหน่วยบริการเพื่อเข้าระบบดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน

 

เมื่อพบว่าติดเชื้อโควิด-19 มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

สำหรับผู้มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

 

  • สแกน QR Code ที่หน่วยบริการ (กรณีไปตรวจ ATK) หรือสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ (กรณีกักตัวที่บ้านรอจับคู่ดูแลที่บ้าน)
  • กดปุ่มอนุญาตเพื่ออนุญาตสิทธิ์การเข้าถึง
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเบอร์โทรศัพท์
  • กดยืนยันเข้าใช้บริการ
  • กด ok
  • เสร็จสิ้นขั้นตอน แสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันเพื่อเพิ่มบุคคลอื่นในครอบครัวได้รวมตัวท่านด้วยเป็น 5 คน โดยกดที่ปุ่มเพิ่มบุคคลอื่นและกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลนั้น

กรณีบุคคลนั้นไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของมือถือเครื่องที่ใช้ยืนยันตัวตนได้หลังจากนั้นเลือกชื่อผู้ใช้บริการ และกดตรวจสิบสิทธิ์ และทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิดิโอนี้ 

เปิดขั้นตอนวิธีพิสูจน์ตัวตนผู้ติดเชื้อโควิด-19ก่อนรับบริการดูแลที่บ้าน

กรณีไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหากอยู่ที่หน่วยบริการเพื่อรับบริการ

• ตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ที่หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) หรือหน่วยตรวจเชิงรุกแสดงบัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด

 

กรณีติดเชื้อโควิด-19 รอการจับคู่กับหน่วยบริการเพื่อรับการดูแลที่บ้าน หากสามารถถ่ายภาพท่านพร้อมบัตรประชาชนให้ถ่ายเก็บไว้ พร้อมกับแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของท่านส่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการที่ดูแลท่าน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะขอรหัสการใช้บริการ พร้อมกับรับรองการใช้บริการของท่านเอง