www.sso.go.th ม.33,ม.39,ม.40 เข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้สิทธิ ยื่นทบทวนสิทธิ 1 ก.ย.

30 ส.ค. 2564 | 02:59 น.

ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา www.sso.go.th ผู้ประกันตนมาตรา33,39 และมาตรา 40 ไม่ได้สิทธิ แต่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ประกันสังคม เปิดยื่นทบทวนสิทธิ์ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้

หลังจากที่ "ประกันสังคม" ได้โอนเงินเยียวยาให้แก่"ผู้ประกันตน มาตรา 40" ในกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) จำนวน 802,397 คน ไปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 พร้อมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 สามารถเช็คสิทธิ์ของตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคมเป็นต้นไป ส่งผลให้มีผู้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ประกันตนที่เงินเยียวยาไม่เข้า ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลัก ๆมาจากบัญชีเงินฝากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือเคยผูกบัญชีด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ การที่สมุดบัญชีถูกยกเลิก หรือถูกปิดเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว ดังนั้นต้องรีบดำเนินการแก้ไขพร้อมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น หากพบว่าเงินเยียวยายังไม่เข้า ให้เข้าไปตรวจสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th.

www.sso.go.th ม.33,ม.39,ม.40 เข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้สิทธิ ยื่นทบทวนสิทธิ 1 ก.ย.

วิธีตรวจสอบสิทธิ์

  • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th 
  • คลิกเลือก คำว่า "ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนม.40)" สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 และคำว่า "ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนม.39)" สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39
  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด
  • กดค้นหา
  • ระบบจะแสดงผลหน้าจอว่า "ได้" หรือ "ไม่ได้" รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการ

เปิดยื่นทบทวนสิทธิ 1-30 ก.ย.

ทั้งนี้เมื่อเข้าตรวจสอบในเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วขึ้นสถานะว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" โดยที่ผู้ประกันตน มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย อาศัยอยู่ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม และเข้าข่ายใน 9 กลุ่มอาชีพกิจการ ประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนทุกมาตรา ( ม.33 ม.39 และ ม.40) สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 

www.sso.go.th ม.33,ม.39,ม.40 เข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้สิทธิ ยื่นทบทวนสิทธิ 1 ก.ย.
 

วิธีการทบทวนสิทธิ

  • โทรติดต่อหมายเลข 1506
  • หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ตนเองอยู่
  • หลักฐานใช้บัตรประจำตัวประชาชน แจ้งหมายเลข 13 หลัก ให้เจ้าหน้าที่