ดีเอสไอ สอบลัมโบร์กินีผู้กำกับโจ้ พบโยงคดีรถหรูเลี่ยงภาษี

26 ส.ค. 2564 | 08:56 น.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบรถหรูผู้กำกับโจ้ พบลัมโบร์กินีเชื่อมโยงกับคดีรถหรูเลี่ยงภาษีที่อยู่ในอัยการสูงสุด

หนึ่งในรถหรูผู้กำกับโจ้ 29 คัน มียี่ห้อลัมโบร์กินี ตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า รถยี่ห้อลัมโบร์กินี หมายเลขตัวรถ ZHWEC1ZD6ELA……… เป็นคดีพิเศษที่ 199/2560 ที่ดีเอสไอรับผิดชอบ และได้มีการดำเนินคดีกับขบวนการผู้ร่วมกันกระทำความผิด รวม 8 ราย ที่ร่วมกันนำรถยนต์ใหม่สำเร็จรูปจากต่างประเทศมาในราชอาณาจักรโดยสำแดงราคานำเข้าเป็นเท็จต่ำกว่าราคาซื้อขายที่แท้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี เป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหาย ในความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  (มาตรา 27 และมาตรา 115 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (มาตรา 165 มาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527) และตามประมวลกฎหมายอาญา

ดีเอสไอ สอบลัมโบร์กินีผู้กำกับโจ้ พบโยงคดีรถหรูเลี่ยงภาษี

กรณีนี้ทำให้รัฐเสียหายคิดเป็นราคาขาด 9,512,525.61 บาท อากรขาด 7,610,020.00 บาท ภาษีสรรพสามิตขาด 19,025,050.27 บาท ภาษีเพื่อมหาดไทยขาด 1,902,505.33 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มขาด 2,663,507.48 บาท ทำให้ภาษีอากรรวมขาด 31,201,083.08 บาท และได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษคดีดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สารบบระบุว่าปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด

อย่างไรก็ตาม คดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับรถหรูราคาแพง ความผิดที่เกี่ยวกับการสำแดงราคานำเข้าเป็นเท็จต่ำกว่าราคาซื้อขายที่แท้จริงทั้งหมด

มีจำนวนทั้งสิ้น 216 คดี และได้สอบสวนเสร็จสิ้นส่งสำนวนการไปยังพนักงานอัยการแล้ว จำนวน 150 คดี และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 66 คดี