"กฟผ."มอบอุปกรณ์การแพทย์-ของจำเป็นให้ 4 จ.พื้นที่สีแดงเข้มฝ่าวิกฤตโควิด

26 ส.ค. 2564 เวลา 3:34 น. 50

กฟผ.มอบอุปกรณ์การแพทย์-ของจำเป็นให้ 4 จ.พื้นที่แดงเข้มฝ่าวิกฤตโควิด เสริมเกราะบุคลากรด่านหน้า พร้อมรวมพลังหน่วยงานภูมิภาคกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึง

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ,ปทุมธานี ,นครปฐม และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม สำหรับนำไปสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้า และชุมชนที่ขาดแคลนได้ใช้ป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
ทั้งนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ชุด PPE จำนวน  500 ชุด หมวกคลุมผม จำนวน 60,000 ใบ ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 30,000 คู่ ถุงคลุมเท้า จำนวน 3,000 คู่ และ Surgical Mask จำนวน 30,000 ชิ้น รวมถึงมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด และน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 72,000 ขวด

นอกจากนี้ พนักงาน กฟผ. ในพื้นที่เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าทุกภูมิภาคยังเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งกระจายชุดหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จัดหาเตียงสนาม พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด Home Isolation ชุดเครื่องนอน และสิ่งของจำเป็น เพื่อให้ทุกการช่วยเหลือและดูแลรักษาเข้าถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
"ตั้งแต่ปี 63 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กฟผ. ได้ระดมกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศ 77 จังหวัด กว่า 300 โรงพยาบาลอย่างสุดกำลัง อาทิ จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือกว่า 450 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ระดมจิตอาสาผลิตเจล อนามัยน้ำใจ กฟผ. ผลิตตู้ตรวจโควิด ผลิตชุดหมวกป้องกันเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) และรับลงทะเบียนสำหรับหาเตียงให้ผู้ป่วยในพื้นที่สีแดงเข้ม ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ระดมทุนจัดหาเตียงสนาม จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็น พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของศูนย์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่าง ๆ"

แท็กที่เกี่ยวข้อง