ครม.อนุมัติวงเงิน490ล้านบาท ลุย 9 โครงการแก้ภัยแล้ง

21 ส.ค. 2564 เวลา 9:56 น. 36

มติครม. อนุมัติงบกลาง 490 ล้านบาท ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการ 9 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ภัยแล้ง

ครม. อนุมัติโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 490 ล้านบาท โดยมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

1. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม


2.โครงการฯ ตำบลโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา


3.โครงการฯ เทศบาลตำบลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ และต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ


4.โครงการฯ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม


5.โครงการฯ ต.โพธิ์ตาก และ ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม


6. โครงการฯ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์


7. โครงการฯ ต.ก้อ อ.ลี้ จ. ลำพูน


8. โครงการฯ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


9. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

 

ทั้งนี้คาดการณ์ว่า โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งทั้ง 9 โครงการ จะส่งผลให้ มีน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.66 ล้านลบ.ม.ต่อปี มีประชาชนได้ประโยชน์ 18,420 ครัวเรือน
และมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 192,109 ไร่
 

 

ในช่วงที่ผ่านภาครัฐได้กำหนดมาตรการและแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน โดยแบ่งจัดสรรเป็นน้ำใช้การ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร จะสามารถใช้ได้ตามแผนไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน และเก็บกักสำรอง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

รวมทั้งขอความร่วมมือภาคการเกษตร ให้งดทำนาปรัง ไม่สูบน้ำจากแม่น้ำ และภาคอุตสาหกรรม ลดปริมาณการใช้น้ำ นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และใช้หมุนเวียน เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง