อึ้ง! "ออสท์แลนด์ แคปปิตอล" รายได้หลักพัน ชนะประมูลชุดตรวจโควิด600 ล้านบาท

12 ส.ค. 2564 | 09:24 น.

เปิดงบการเงิน “ออสท์แลนด์ แคปปิตอล” พบรายได้หลักพันบาท และขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี แต่ประมูลงานจัดหาชุดตรวจโควิด 8.5 ล้านชุด มูลค่าเฉียด 600 ล้านบาท

หลังจาก บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ชนะการประมูล จัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits : ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด เป็นการเร่งด่วน ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 

และมีรายงานข่าวว่า อย.สหรัฐฯได้สั่งระงับใช้ชุดตรวจ เชื้อไวรัสโควิดทั้ง Antigen Rapid Test Kit และ Antibody Rapid Test Kit ของ Lepu Medical Technology

 

ซึ่ง ออสท์แลนด์ แคปปิตอล นำเข้านั้น ล่าสุด อภ.ได้ชะลอการทำสัญญาซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ออกไปก่อนและรอผลตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียดเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ได้รับอนุญาตจาก อย. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ให้เป็นผู้นำเข้าชุดตรวจ SARS -CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) ของบริษัท Beijing Lepu Medical Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน (ผู้ผลิต)

 

โดยบริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านพาณิชยกรรม การค้าระหว่างประเทศ โดยมีนางสาว อนาสตาเซีย สวินต์โซว่า , นายอเล็กเซ่ กอร์ดีนโก และนางสาวภรภัทร จบศรี เป็นคณะกรรมการบริษัท

 

ผลประกอบการในงวด 3 ปีล่าสุดของ บริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด แสดงผลขาดทุนมาตลอด โดยปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 26,500 บาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนหน้า 36% ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 41,655 บาท ขาดทุนลดลง 87% และปี 2561 ขาดทุน 342,803 บาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 38%

อึ้ง! \"ออสท์แลนด์ แคปปิตอล\" รายได้หลักพัน ชนะประมูลชุดตรวจโควิด600 ล้านบาท

ในด้านรายได้ที่แจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ พบว่า มีจำนวนน้อยมาก โดยในปั 2561 มีรายได้รวมเพียง 4,501 บาท ปี 2562 แจ้งรายได้รวมเหลือ 2,218 บาท และปี 2563 กลับไม่มีการแจ้งรายได้ มีแต่แจ้งรายจ่ายจำนวน 26,500 บาท

อึ้ง! \"ออสท์แลนด์ แคปปิตอล\" รายได้หลักพัน ชนะประมูลชุดตรวจโควิด600 ล้านบาท

นอกจากนี้  บริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ยังแจ้งสินทรัพย์รวมในปี 2561 จำนวน7,333,778 บาท ปี 2562 ยอดสินทรัพย์ลดลงถึง 97% เหลือจำนวน 191,475 บาท และ ปี 2563 ลดลงอีกเหลือ 173,974 บาท ส่วนหนี้สินรวมปี 2561เท่ากับ 12,029,756 บาท ปี 2562 ลดลงมาเหลือ 4,29,106 บาท และปี 2563 หนี้สินรวมอยู่ที่ 4,938,106 บาท