"ปตท." ถวายเงิน 2 ล้านบาทหนุนการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

06 ส.ค. 2564 | 05:37 น.

"ปตท." ถวายเงิน 2 ล้านบาทสนับสนุนการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในโครงการประทานพระอนุเคราะห์จากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นายเทอดเกียรติ  พร้อมมูล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เปิดเผยว่า ปตท. ได้ดำเนินการถวายเงินจำนวน 2 ล้านบาทให้กับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 
เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการฌาปนกิจศพแก่ผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ในโครงการประทานพระอนุเคราะห์จากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งการถวายเงินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการลมหายใจเดียวกัน” ที่กลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19