ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 4 "พายุโซนร้อน ลูปิต"

05 ส.ค. 2564 เวลา 23:47 น.103

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 4 "พายุโซนร้อน ลูปิต" คาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 6-7 ส.ค. 64

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง "พายุโซนร้อน ลูปิต"

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (6 ส.ค. 64) พายุโซนร้อนลูปิต”มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ หรือที่ละติจูด 24.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.7 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้าๆ

คาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 6-7 ส.ค. 64 พายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย           

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 4 "พายุโซนร้อน ลูปิต"