ส่องแผนจัดหา "ยาฟาวิพิราเวียร์"รอบเดือนสิงหาคม -ตุลาคม

02 ส.ค. 2564 เวลา 17:32 น.489

องค์การเภสัชกรรม เปิดแผน "ยาฟาวิพิราเวียร์" ที่ผลิตในประเทศ ตั้งเป้าภายในเดือนตุลาคม ผลิตไม่น้อยกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน ส่วนการนำเข้าในเดือนสิงหาคมเข้ามาเพิ่มอีก 43.1 ล้านเม็ด

นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การฯ ได้เริ่มผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ที่มาจากการวิจัย พัฒนา และผลิตเอง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ภายใต้ชื่อ ฟาเวียร์ (200 มิลลิกรัมต่อเม็ด) และได้มีการปรับแผนขยายการผลิตเพิ่มเพื่อลดการจัดหาจากต่างประเทศ


โดยในเดือนสิงหาคม 2564 จะดำเนินการผลิตแบบบรรจุแผง จำนวน 2.5 ล้านเม็ด และจะเพิ่มการผลิตแบบบรรจุใส่ขวด ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติแบบบรรจุขวด จาก อย. ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ต่อมาในเดือนกันยายนจะผลิตยาได้ จำนวน 23 ล้านเม็ด และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  เป็นต้น ไปจะสามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน

"ยาฟาวิพิราเวียร์" ผลิตแบบบรรจุแผงเริ่มเดือนสิงหาคม

นายแพทย์วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า องค์การฯ ได้มีการบริหารจัดการและปรับการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งหมดจะมีการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง และองค์การฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายให้โรงพยาบาลต่อไป

 

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (ด้านการผลิตยา) กล่าวว่า องค์การ ฯ มีแผนการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ที่โรงงานทั้ง 2 แห่ง โดยผลิตได้แล้วในโรงงานที่ถนนพระรามที่ 6 และโรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมเองที่คลอง 10  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คาดว่าจะเปิดสายการผลิตที่ 5 ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งโรงงานมีศักยภาพสามารถผลิตยาได้ถึง 2,000 ล้านเม็ดต่อปี หรือเดือนละไม่น้อยกว่า 160 ล้านเม็ดต่อเดือน พร้อมนำมาปรับใช้สำหรับขยายกำลังการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้ถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น

 

นอกจากนี้ ในส่วนการผลิตยาที่ใช้รักษาโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน ยารักษาความดันโลหิต  ยาลดไขมัน   ที่องค์การฯ ได้ดำเนินการผลิตอยู่นั้นปัจจุบันมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นด้วย และกำลังการผลิตบางส่วนนำมาปรับใช้สำหรับการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ องค์การจะได้ทำการประสานกับอย. และผู้ผลิตในประเทศเพื่อร่วมมือผลิต เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมียาใช้อย่างต่อเนื่อง

 

“ในส่วนของการจัดหาจากต่างประเทศนั้นในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดหาเข้ามาแล้วจำนวน 13 ล้านเม็ด และในเดือนสิงหาคม จะเข้ามาเพิ่มอีก 43.1 ล้านเม็ด”
 

องค์การเภสัชกรรม เปิดแผน "ยาฟาวิพิราเวียร์" ที่ผลิตในประเทศ


ขณะที่ก่อนหน้านี้ (วันที่ 30 ก.ค. 64) ทางสภาเภสัชกรรมได้ออกแถลงการณ์ เรื่องการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ โดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการเร่งผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ในไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของการรักษาชีวิตของผู้ป่วยโควิด19 ถึงเดือนละประมาณ 30 ล้านเม็ด  ทั้งนี้ข้อเรียกร้องโดยสรุปมีด้วยกัน 2 ข้อคือ 


1.ปรับขั้นตอนการอนุมัตินํายาออกสู่ตลาดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยทําคู่ขนานไปกับการกระจายยาสู่ตลาด

 
2.สนับสนุนการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งหมดภายในประเทศ ทดแทนการนําเข้า ทําให้เกิดความมั่นคงทางยา

แถลงการณ์ เรื่องการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์

แถลงการณ์ เรื่องการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์

แท็กที่เกี่ยวข้อง