svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ม.33 รับเงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม

01 สิงหาคม 2564

ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 และนายจ้างในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม 9 ประเภทกิจการที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

เกาะติดความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 ที่เห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 

กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ม.33 รับเงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม

สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33  ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค.  ดังนี้ 

ผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม มีไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา  ดังนี้

  • โอนวันที่ 4 - 6 ส.ค.64 จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา และสงขลา
  • โอนวันที่ 9 ส.ค. 64 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th  ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ประกันสังคมมาตรา33(ลูกจ้าง)

ขั้นตอนแรก เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือคลิกที่นี่

เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ม.33 รับเงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม

ขั้นตอนท่ีสอง เลือกที่แถบเมนูตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(ผู้ประกันตนมาตรา33) 

เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ม.33 รับเงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม

ขั้นตอนที่สาม

  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 
  • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

จากนั้น กดที่เมนู ค้นหา

เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ม.33 รับเงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม

จากนั้นระบบจะแจ้งว่า ได้รับสิทธิ หรือ ไม่ได้รับสิทธิ
 

 

ประกันสังคมมาตรา33(นายจ้าง)

ขั้นตอนแรก เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือคลิกที่นี่

เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ม.33 รับเงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม

ขั้นตอนที่สอง เลือกที่แถบเมนูตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(นายจ้าง)

เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ม.33 รับเงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม

ขั้นตอนที่สาม 

  • กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง 
  • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

จากนั้น กดที่เมนู ค้นหา
เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ม.33 รับเงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม จากนั้นระบบจะแจ้งว่า ได้รับสิทธิ หรือ ไม่ได้รับสิทธิ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , www.sso.go.th ,ศูนย์ข้อมูล COVID-19