เยียวยา"ลดค่าเทอม"ลดยังไง ลดเท่าไร เช็กวิธีคำนวณม้วนเดียวจบที่นี่

29 ก.ค. 2564 เวลา 3:49 น.2.2k

สรุปเงินเยียวยา"ลดค่าเทอม" พร้อมเปิดวิธีการคำนวณค่าเทอมมหาวิทยารัฐ ลดอย่างไร ลดเท่าไร ยกตัวอย่างค่าเทอม 7 หมื่นบาท จ่ายจริงเหลือ 3.9 หมื่นบาท ค่าเทอม1.2 แสนบาท จ่ายจริงเหลือ 7.8 หมื่นบาท

มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ล่าสุด อนุมัติหลักการมาตรการเงินเยียวยา"ลดค่าเทอม"ช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่วประเทศในการลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 โดยรัฐใช้งบประมาณ 33,000 ล้านบาท

"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมมาตรการ"ลดค่าเทอม"และวิธีการคำนวณลดค่าเล่าเรียน แบบละเอียดพร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ครอบคลุมนักเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวนมากกว่า 10 ล้านคน
  • จัดสรรค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์เพื่อช่วยสถานศึกษา เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะในพื้นที่มีความจำกัดทางทรัพยากร
  • ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนให้ลด ชะลอ หรือตรึงค่าใช้จ่าย

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

รัฐบาลจะร่วมจ่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 60:40 ของส่วนลด

  • ลด 50% สำหรับค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 50,000 บาท

    ตัวอย่างการคำนวณ :

     ค่าเทอม 9,000 ลด 50% = 4,500 บาท

     จ่ายค่าเทอม 4,500 บาท

  • ลดเพิ่ม 30% สำหรับค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้้งแต่ 50,001 -100,000 บาท

    ตัวอย่างคำนวณ

    ตัวอย่างเช่น

    ค่าเทอม 70,000 ลด 50% ของ 50,000 บาทแรก = 25,000 บาท

    ส่วนที่เหลือ 20,000 ลดอีก 30% = 6,000 บาท

    ลดทั้งหมด 25,000+6,000 = 31,000 บาท จ่ายค่าเทอม 39,000

  • ลดเพิ่ม 10% สำหรับค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา เกิน 100,000 บาท

    ตัวอย่างเช่น

    ค่าเทอม 120,000 ลด 50% ของ 50,000 บาทแรก = 25,000 บาท

    ส่วนที่สอง 50,000 ลดอีก 30% = 15,000 บาท

    ส่วนที่เหลือ 20,000 ลดอีก 10% = 2,000 บาท

    ส่วนลดทั้งหมด 25,000+15,000+2,000 = 42,000 บาท จ่ายค่า

    เทอม 78,000 บาท

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  • ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท/คน
  • ให้สถาบันพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม หรือสนับสนุนมาตรการอื่นๆ เช่นขยายเวลาหรือผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์ ลดค่าหอพัก

เยียวยา"ลดค่าเทอม"ลดยังไง ลดเท่าไร เช็กวิธีคำนวณม้วนเดียวจบที่นี่

Cr : มติครม.,ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง