คมนาคม แจงมาตรการเยียวยา กลุ่มแท็กซี่ ระบุ ไม่ได้นิ่งนอนใจ

27 ก.ค. 2564 เวลา 10:12 น.97

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ชี้แจง กลุ่มแท็กซี่เรียกร้องมาตรการเยียวยาโควิด ระบุไม่ได้นิ่งนอนใจ ขยายอายุรถ - จัดฉีดวัคซีนแล้ว 18,427 ราย พร้อมเดินหน้าจัดทำฉากกั้นระหว่างผู้โดยสาร ระยะแรก 3,000 ชิ้น เร่งติดตั้งในกลุ่มตัวอย่าง ส.ค.นี้

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจ กรณีผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย นำโดยนายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมฯ ได้นำรถแท็กซี่สหกรณ์ราชพฤกษ์ จำกัด และกลุ่มบวรแท็กซี่ จำนวนกว่า 100 คัน มาจอดที่หน้ากระทรวงพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอให้จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพฉีดให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยเร็วที่สุด นั้น 

 

กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มิได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของผู้ขับรถแท็กซี่ ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่แล้ว ได้แก่ การขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นติดตามรถแทน GPS การพัฒนา Application เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ เปิดโอกาสให้มีการติดตั้งสื่อโฆษณาบนแท็กซี่ การกำหนดค่าสัมภาระเพิ่มเติมให้กับแท็กซี่สนามบิน เป็นต้น

 

โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่ เพื่อการพัฒนาบริการรถสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย 

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดหาวัคซีน COVID-19 นั้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้นำผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าภาคการขนส่งสาธารณะเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ สถานีกลางบางซื่อ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันร่วมป้องกันการแพร่ระบาด ช่วยเหลือผู้ขับรถให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันตนเอง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับวัคซีน COVID-19 แล้ว จำนวน 18,427 คน 

 

ทั้งนี้ ขบ. ได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่สถานีกลางบางซื่อ ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่รวมถึงผู้ขับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมในช่วงดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย ลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

 

นอกจากนี้ ขบ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์กั้นระหว่างที่นั่งผู้ขับรถกับคนโดยสาร (Partition) ในรถแท็กซี่ เพื่อช่วยป้องกันการกระจายของละอองฝอยจากการไอหรือจามซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ โดยระยะแรก คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับจัดทำฉากกั้นจำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อติดในแท็กซี่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจะมีการประเมินผลเพื่อพิจารณาขยายผลการดำเนินการต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง