ประกันสังคมมาตรา 40 สมัครกองทุน กอช.ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เช็คด่วน

27 ก.ค. 2564 | 09:30 น.

ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนสามารถสมัครกองทุน กอช. เพิ่มเติมต่ำสุด 50 บาทต่อปี ใครบ้างได้สิทธิรับสมัครและได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการสมัคร ่เช็ครายละเอียดด่วนที่นี่

จากกรณีที่ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้ชวนประชาชนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 1 สมัครออมเงินควบคู่ไปกับ กอช.เพื่อเติมเงินออมไว้ใช้รายเดือนหลังอายุ 60 ปี

 

เงื่อนไขและวิธีการสมัคร “กอช.”

 • อายุ 15 – 60 ปี
 • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th

 

เงื่อนไขการออม

 • ออมเงิน 50 – 13,200 ปี (ตามความสมัครใจ)

 

สิทธิประโยชน์

 • รับเงินสมทบตามช่วงอายุ (สูงสุด 100% แต่ไม่เกิน 1,200 บาท)
 • รัฐบาลค้ำประกันตผลตอบแทนการลงทุน(ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร)
 • ลดหย่อนภาษี (เต็มจำนวนเงินสะสมต่อปี)
 • บำนาญรายเดือนตลอดชีพ (ตามเงื่อนไขที่ พ.ร.บ.กอช.กำหนด)

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1

คุณสมบัติ

 • อายุ 15-65 ปี

สมัครได้ที่

 • สปส. หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

เงื่อนไขการออม

 • ออมเงิน 70 บาท/เดือน (ต่อเนื่อง)

 

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน
 • ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี)
 • ค่าทำศพ 25,000 บาท (+8,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบเกิน 60 เดือน)

 

ประกันสังคมมาตรา 40 สมัครกองทุน กอช.ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เช็คด่วน

 

ล่าสุด นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 1 วางแผนเงินออมหลังอายุ 60 ปี ควบคู่กับ กอช. เพียงออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสมาชิก สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

 

นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน ซึ่งได้รับความค้ำประกันผลตอบแทน ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร สมาชิกสามารถออมเงินได้เมื่อมีเงิน ไม่ต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือน สิทธิในการเป็นสมาชิก กอช. ยังอยู่ เพื่อที่จะได้มีเงินออมไว้หลังอายุ 60 ปี

ทั้งนี้ สมาชิกจะได้สวัสดิการจาก 2 หน่วยงานรวมกัน ในระหว่างการทำงาน ท่านจะได้เงินทดแทนรายได้กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคม และเมื่ออายุหลังอายุ 60 ปี จะได้บำนาญรายเดือนจาก กอช. นอกจากนี้ยังได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเกณฑ์อีกด้วย
 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

ที่มา:กองทุนการออมแห่งชาติ