3 ข้อเสนอ รสนา โตสิตระกูล เปิดแคมเปญล่าชื่อ กดดันแก้วิกฤติโควิด19ไทย

26 ก.ค. 2564 เวลา 12:42 น. 321

อดีต ส.ว.ดัง รสนา โตสิตระกูล เปิดแคมเปญ ลงชื่อกดดันรัฐบาลแก้วิกฤติโควิด19ในประเทศ 3 ข้อเรียกร้อง เน้นการตรวจเชื้อราคาถูก - ยาฟ้าทะลายโจรมีใช้ทุกบ้าน ระหว่างรอคอยวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และนักรณรงค์ด้านสุขภาพและสิทธิผู้บริโภค เปิดแคมเปญ ล่ารายชื่อ ผ่าน www.change.org เรียกร้องในหัวข้อ : การแยกผู้ติดเชื้อโควิด ไปรักษาให้เร็วที่สุด คือ หัวใจของการควบคุมโรค โดยระบุว่า ขณะนี้ประเทศกำลังตกอยู่ในภาวะสงครามกับโรคระบาดโควิด19  ที่นับวันจะแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นทุกที จึงขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชาในฐานะผู้รวมศูนย์อำนาจบริหารสถานการณ์วิกฤตให้รีบแยกผู้ติดเชื้อโควิดไปรักษาให้เร็วที่สุด โดยมีข้อเสนอต่อรัฐบาล  3 ประการดังนี้ 

 

1. ขอให้รัฐบาล มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อ.ย) เร่งรัดผ่านมาตราฐาน Rapid Ag Test Kit ที่มีการนำเข้า และให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาควบคุม Rapid Ag Test Kit ที่ประชาชนสามารถซื้อใช้ได้ และโรงงานสามารถซื้อเพื่อตรวจเชื้อคนงานของตนเอง

 

ราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้โรงงานต่างๆ ยอมลงทุนให้มีการตรวจเชื้อเพิ่มเติมหรือไม่ เท่าที่ดิฉันทราบว่าต้นทุน Rapid Ag Test Kit ที่นำเข้าจากจีน มีราคาตั้งแต่ 30 กว่าบาท ไม่เกิน 70 บาท แต่ปัจจุบันมีการนำมาขายในราคา 200-300 บาท ถึง 400-500 บาท ซึ่งทำให้โรงงานที่มีพนักงานจำนวนมากและอยู่ช่วงเศรษฐกิจขาลง ไม่มีกำลังทุนซื้อหามาตรวจเชื้อพนักงาน จึงมีการหลีกเลี่ยงไม่ตรวจ ทำให้การแพร่ระบาดไม่หยุด

 

ดังนั้นการตรวจโรคถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการหยุดการแพร่ระบาดรัฐบาลต้องทำให้อุปกรณ์การตรวจเชื้อมีประสิทธิภาพ และมีราคาต่ำที่สุดที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดโดยเร็ว

2. รัฐบาลควรกำหนดเป็นนโยบายให้จ่ายยาฟ้าทะลายโจรแก่ผู้มาตรวจเชื้อทุกรายระหว่างการรอผลตรวจ ที่สำคัญต้องจ่ายฟ้าทะลายโจรอย่างเพียงพอให้ผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อทุกรายที่อยู่ในระบบกักตัวที่บ้าน และกักตัวในชุมชน รวมทั้งในสถานที่พักคอยทุกแห่ง

 

3. ปัจจุบันวัตถุดิบยาฟ้าทะลายโจรขาดแคลนเพราะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาแพง รัฐบาลควรดูแลการนำเข้าวัตถุดิบผงฟ้าทะลายโจรที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อขายให้โรงงานผลิตยาฟ้าทะลายโจร

 

ปริมาณวัตถุดิบที่มากขึ้น จะช่วยทำให้ราคายาฟ้าทะลายโจรอยู่ในราคาที่เหมาะสม และมีปริมาณมากพอที่จะไม่เกิดการกักตุน และตั้งราคาสูงเกินสมควร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้ และรัฐบาลมียาที่สามารถจ่ายฟรีให้กับผู้ติดเชื้อ และผู้เสี่ยงสัมผัสการติดเชื้อในทุกสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อ

 

การใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อในระยะแรกเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อดำเนินไปสู่อาการทรุดหนักที่เชื้อลงปอดจนเป็นภาระต่อระบบสาธารณสุข

ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐบาลต้องทำโดยเร็วที่สุดคือ การคัดกรองผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด มากที่สุด โดยควบคุมราคาอุปกรณ์ตรวจเชื้อให้มีประสิทธิภาพและราคาถูกที่สุด และ มีฟ้าทะลายโจรเป็นยาที่ผู้ติดเชื้อในระยะเริ่มต้นได้ใช้อย่างทั่วถึงทั้งการกักตัวที่บ้าน ที่ชุมชน และในสถานที่พักคอยของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

แท็กที่เกี่ยวข้อง