กรมอุตุฯไขข้อสงสัย โอกาสที่ไทยจะเกิดเอลนีโญและลานีญาในปีนี้มีหรือไม่

25 กรกฎาคม 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปรากฎการณ์เอนโซ พร้อมไขข้อสงสัยปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญาในประเทศไทย ชี้โอกาสที่จะเกิดลานีญากำลังแรงมีน้อยมาก ส่วนฝนที่ตกช่วงนี้ถือเป็นปกติของอากาศในฤดูฝน

ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย  รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์และการคาดการณ์ปรากฎการณ์เอนโซ โดยจากการเฝ้าระวังและติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนถึงเดือนกรกฎาคม มีสภาวะปกติ โดยไม่เป็นทั้งเอลนีโญและลานีญา 

สถานการณ์และการคาดการณ์ปรากฎการณ์เอนโซ

สำหรับปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดในแต่ละปี จะมีผลกระทบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงและช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตลอดจนความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ลักษณะอากาศอื่นๆทั่วโลก

 

สำหรับประเทศไทยในปีนี้คาดว่าโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานีญากำลังแรงมีน้อยมาก แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ มีเพียงลานีญากำลังอ่อนเท่านั้น 
 

ไทยมีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานีญากำลังแรงมีน้อยมาก

อย่างไรก็ตามฝนที่ตกในระยะนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยทำให้ประเทศไทยตอนบน ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นในระยะ 1-2 วันนี้ 

 

ไทยตอนบน มีฝนตกชุกหนาแน่นในระยะ 1-2 วันนี้

 

ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
 
อย่างไรก็ตาม สภาวะอากาศในระยะนี้เป็นลักษณะปกติของสภาวะอากาศในช่วงฤดูฝน สำหรับคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในระยะ 1-2 วันนี้
 

ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชน สามารถติดตามรายละเอียดการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญาและสอบถามข่าวอากาศได้ที่เว็บไซต์ ,แอปพลิเคชัน thai weather , เพจ Facebook, youtube Chanel และสถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา