ศบค. จ่อคลายล็อกดาวน์ “ร้านอาหารในห้าง” ให้บริการดีลิเวอรีได้

24 ก.ค. 2564 เวลา 6:27 น. 48.1k

ศบค. เตรียมประกาศคลาย “ล็อกดาวน์” ร้านอาหารในห้าง กลับมาเปิดจำหน่ายในรูปแบบ "ดีลิเวอรี" ได้อย่างเดียว ภายใต้แผนบริหารจัดการและมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด หลังกระทบผู้ประกอบการ-แรงงาน

หลังจากศบค. ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในมาตรการคือ การปิดร้านอาหารในห้าง ห้ามจำหน่ายอาหารในทุกรูปแบบ ส่งผลให้มีผู้ออกมาเรียกร้องจำนวนมาก เพราะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรวมถึงแรงงานลูกจ้าง

 

ล่าสุดพบว่า ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ “ล็อกดาวน์” ให้ร้านอาหารในห้าง กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเฉพาะในรูปแบบดีลิเวอรี (Delivery) โดยห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าต้องมีการจัดระเบียบการให้บริการ โดยให้เปิดครัวทำอาหารและจัดส่งได้ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรีเท่านั้น

ศบค. จ่อคลายล็อกดาวน์ “ร้านอาหารในห้าง” ให้บริการดีลิเวอรีได้

โดยห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ต้องกำหนดจุดรับ-ส่งอาหารนอกพื้นที่ห้าง มีการจัดระบบ การตรวจสอบเฝ้าระวัง และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

  

ทั้งนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ออกข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

 

เรื่อง ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มเป็น 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้

 

1 .ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านยา พื้นที่ฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์ของรัฐ จนถึง 20.00 น.

 

2. ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท และแคชแอนด์แครี่ ที่ตั้งนอกศูนย์การค้าเปิดตามปกติ และปิดให้บริการ 20.00 น.

ศบค. จ่อคลายล็อกดาวน์ “ร้านอาหารในห้าง” ให้บริการดีลิเวอรีได้

3. ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด เปิดบริการได้ 04.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน       

       

4. กิจการนอกศูนย์การค้าดังต่อไปนี้ ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์

 

ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (Delivery Online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น ภายใต้มาตรการคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

ส่งผลให้ “ร้านอาหารในห้าง” ที่เดิมเปิดให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านและดีลิเวอรี ต้องปิดทำการแบบ 100% ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ประกอบการรวมถึงพนักงานในร้าน และนำมาซึ่งการประกาศหาพื้นที่ภายนอกห้าง เป็นร้านอาหารหรือครัว หรือสถานที่ในการประกอบอาหาร

 

เพื่อเช่าเป็นครัวและให้บริการดีลิเวอรีแก่ลูกค้า จากร้านดังไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN , On the table , AKA , ร้านเรือนเพชรสุกี้ หรือแม้แต่โปเตโต้ คอร์เนอร์ ฯลฯ

ศบค. จ่อคลายล็อกดาวน์ “ร้านอาหารในห้าง” ให้บริการดีลิเวอรีได้

ทำให้หลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นสมาคมศูนย์การค้าไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เพจเพื่อแท้ร้านอาหาร ต่างออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และให้ร้านอาหารในห้าง กลับมาเปิดให้บริการดีลิเวอรีได้

 

จากข้อมูลของชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจจากกว่า 4 แสนล้านบาทลดลงเหลือเพียง 3 แสนล้านบาทในสิ้นปี 63

 

หากรัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์สูงสุดทั้งประเทศจะส่งผลอย่างหนักและทำให้ธุรกิจร้านอาหารสูญเม็ดเงินไปอีกกว่า 1 แสนล้านบาทภายในระยะเวลา 45 วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง