ศบค.ย้ำกระจาย วัคซีนไฟเซอร์ เน้น 4 กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ฉีด Booster Dose

23 ก.ค. 2564 เวลา 7:37 น. 894

ศบค.ย้ำกระจาย วัคซีนไฟเซอร์ บริจาคจากต่างประเทศ เน้น 4 กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ฉีด Booster Dose , ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , ชาวต่างชาติ และคนไทยที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์ประจำวันนี้(23 ก.ค.64)ช่วงหนึ่งว่า วันนี้ในที่ประชุมได้สรุปย้ำในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้รับบริจาคมาจากต่างประเทศ  การกระจายจะเน้นไปที่

 1. บุคลากรทางการแพทย์ ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 (Booster Dose) 2. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 3. ชาวต่างชาติ เน้นผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และ4. คนไทยที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา และนักการทูต

สามารถติดต่อลงทะเบียนการฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก และสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังสำรวจจำนวนและจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

สำหรับจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 22 ก.ค. 2564) รวม 15,388,939 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 304,243 โดส

  • เข็มที่ 1 : 266,314 ราย
  • เข็มที่ 2 : 37,929 ราย ศบค.ย้ำกระจาย วัคซีนไฟเซอร์ เน้น 4 กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ฉีด Booster Dose

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม  11,805,180 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม 3,583,759 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่าผลการฉีดวัคซีน ข้อมูลวันที่ 22 ก.ค.2564 เวลา 18.00 น. พบว่า มีผู้ฉีดวัคซีนสะสมทั้งสิ้น 15,388,939 โดส แบ่งเป็น ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 11,805,180 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,583,759 ราย

ศบค.ย้ำกระจาย วัคซีนไฟเซอร์ เน้น 4 กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ฉีด Booster Dose

โดยมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังฉีดการได้รับวัคซีนโควิด ข้อมูลวันที่ 18 ก.ค.2564 เวลา 16.30 น.จำนวนวัคซีนที่ฉีดสะสม 14,298,596 โดส พบ ผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์เข้าเกณฑ์การรายงานของกรมควบคุมโรค ทั้งหมด 4,139 ราย หรือ 28.9 อัตราต่อแสนโดส แบ่งเป็น เข้าเกณฑ์ร้ายแรง 1,343  ราย 9.4 อัตราต่อแสนโดส เสียชีวิต 231 ราย 1.6 อัตราต่อแสนโดส ผู้ป่วยในอื่นๆ เช่น มีไข้ 2,565 ราย 17.9 อัตราต่อแสนโดส

ศบค.ย้ำกระจาย วัคซีนไฟเซอร์ เน้น 4 กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ฉีด Booster Dose

ทั้งนี้ จากการสรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการได้รับ วัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-18 ก.ค.2564  จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม 14,298,596 โดส โดยผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ 1,592 ราย พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเสร็จ 482 ราย อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูล 1,110 ราย

พบว่า เกี่ยวกับวัคซีน 71 ราย (เช่น อาการแพ้ แต่รักษาหาย) เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน(ปฎิกิริยาร่างกายแต่ตรวจไม่พบความผิดปกติ) 240 ราย เหตุการณ์ร่วมไม่เกี่ยวกับวัคซีน คือ เจ็บป่วยรักษาหาย 36 ราย และเสียชีวิต 122 ราย  และ ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ 13 ราย

สำหรับอาการที่พบหลังจากการได้รับ วัคซีนโควิด จำแนกตามชนิดของวัคซีน ดังนี้

  • แอสตราเซนเนก้า พบผู้มีอาการและอาการแสดง 1,802 ราย โดยมีอาการเด่น ได้แก่ เป็นไข้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดกล้ามเนื้อ  อาเจียน ถ่ายเหลว ไม่สบายตัว เป็นลม
  • ซิโนแวค พบผู้มีอาการและอาการแสดง 1,633 ราย โดยมีอาการเด่น ได้แก่ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ผื่น ถ่ายเหลว ไม่สบายตัว เป็นไข้ 
  • ซิโนฟาร์ม พบผู้มีอาการและอาการแสดง 34 ราย โดยมีอาการ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ คัน อ่อนเพลีย ไข้ ผื่น เป็นลม และผื่นแพ้

ศบค.ย้ำกระจาย วัคซีนไฟเซอร์ เน้น 4 กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ฉีด Booster Dose

แท็กที่เกี่ยวข้อง