svasdssvasds

ยอดโควิดวันนี้ พุ่งไม่หยุด ติดเชื้อเพิ่ม 14,575 ราย อาการหนัก 3,984 ราย เสียชีวิต 114 คน

23 ก.ค. 2564 เวลา 5:45 น. 12.5k

ยอดโควิดวันนี้ 23 ก.ค.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,575 ราย อาการหนัก 3,984 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 114 คน หายป่วยเพิ่ม 7,775 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 438,844 ราย

ยอดโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 14,575  ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,503 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,072 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 438,844 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 114 ราย หายป่วยเพิ่ม 7,775 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 292,726 ราย 

ยอดโควิดวันนี้ พุ่งไม่หยุด ติดเชื้อเพิ่ม 14,575 ราย อาการหนัก 3,984 ราย เสียชีวิต 114 คน

เวลา 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 14,575 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 9,889 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3,601 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,072 ราย มาจากต่างประเทศ 13 ราย  

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ปี 63) ล่าสุดอยู่ที่ 467,707 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,7751 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว(ตั้งแต่ปี 63)รวม 320,152 ราย  ผู้ป่วยรักษาอยู่ 143,744 ราย อาการหนัก 3,984 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 900 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 114 ราย  ผู้เสียชีวิต(ตั้งแต่ปี 63)สะสม 3,811 ราย

ยอดโควิดวันนี้ พุ่งไม่หยุด ติดเชื้อเพิ่ม 14,575 ราย อาการหนัก 3,984 ราย เสียชีวิต 114 คน

ยอดโควิดทั่วโลก 23 ก.ค.64 เวลา 07.20 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 193,351,963 ราย เพิ่มขึ้น 547,313 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,150,573 ราย เพิ่มขึ้น 8,486 ราย หายป่วยสะสม 175,698,772 ราย  

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 35,204,646 ราย(+54,608) 

อันดับ 2 อินเดีย 31,291,704 ราย(+34,865)

อันดับ 3 บราซิล 19,524,092 ราย(+49,603) 

อันดับ 4 รัสเซีย 6,054,711 ราย(+24,471)

อันดับ 5 ฝรั่งเศส 5,933,510 ราย(+21,909)