เช็คสิทธิประกันสังคม พร้อมเพย์ว่าผูกกับธนาคารอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

20 ก.ค. 2564 เวลา 17:01 น.46.6k

เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด สำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงินเยียวยาล่าสุดผ่านพร้อมเพย์ ผู้ประกันตนเช็ควิธีผูกกับธนาคารอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

จากกรณีที่ มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 , มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มอีก 3 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด เป็นระยะเวลา 1 เดือน

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดมีดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 •  สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • อยุธยา
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา

 

ใน 9 หมวดประเภทกิจการ ได้แก่

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

 3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

 5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8.กิจกรรมทางวิชาการ

9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

 

 

ขณะที่นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด

เช็คสิทธิประกันสังคม พร้อมเพย์ว่าผูกกับธนาคารอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

นายนันทชัย ย้ำว่าผู้ที่จะได้รับเยียวยาต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพ 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบ ตามที่ ครม.กำหนดเท่านั้น โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยา 2,500 - 5,000 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ม.39 - 40 เริ่มวันที่ 6 ส.ค. - 15 ส.ค. 2564 

 

ลูกจ้าง

 • ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน
 • ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน
 •  อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บาท

 

นายจ้าง

 •  นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
 • ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
 • ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

 

สำหรับผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ที่ “ไม่มีลูกจ้าง”

1.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

2.ร้าน OTOP

3.ร้านค้าทั่วไป

4.ร้านค้าบริการ

5.กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

 

สำหรับการโอนเงินเยียวล่าสุด ประกันสังคม จะโอนเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชนผู้ได้รับสิทธิ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเช็คได้ว่าพร้อมเพย์ผูกกับธนาคารไหนบ้าง

 

วิธีตรวจสอบดังนี้

1.เข้าแอปพลิเคชั่น ที่มีอยู่บนโทรศัพท์มือถือ

2.เลือกธุรกรรม

3.เลือกอื่นๆ

4.เลือกพร้อมเพย์

5.เลือกลงทะเบียนแก้ไข

ถ้ามีพร้อมเพย์จะขึ้นเลยว่าผูกไว้กับธนาคารไหน

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง