แจ้งผู้ประกันตนม.39-ม.40 ยกเลิกบริการชำระเงินสมทบกองทุนฯผ่าน "เซ็นเพย์"

20 ก.ค. 2564 เวลา 7:00 น.77.8k

เซ็นทรัล แจ้งผู้ประกันตน ม.39-ผู้ประกันตน ม.40 เตรียมยกเลิกเป็นตัวแทนให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

20 กรกฎาคม 2564 มีรายงานแจ้งว่า บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ ม.39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ ม.40 ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ เตรียมยกเลิกให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้
    
ทั้งนี้ ตามที่บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์

โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ 20 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ บัดนี้ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ขอยกเลิกการเป็นตัวแทนให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคานเตอร์เซ็นเพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถชำระเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการอื่นที่เป็นตัวแทนให้บริการชำระเงินได้ ได้แก่  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี ไปรษณีย์ เทสโก้ โลตัส ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธ.ก.ส. เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ตู้บุญเติม ShopeePay หากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคม ทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

แจ้งผู้ประกันตนม.39-ม.40 ยกเลิกบริการชำระเงินสมทบกองทุนฯผ่าน "เซ็นเพย์"

แท็กที่เกี่ยวข้อง