อัพเดท วัคซีนโควิด-19 ทีมประเทศไทย 3 ชนิด 3 หน่วยงาน คาดนำมาใช้ได้ปี 65

20 ก.ค. 2564 | 03:30 น.

เพจไทยคู่ฟ้า อัพเดทความคืบหน้า การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาและวิจัยจากทีมประเทศไทย มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก คาดว่าวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้น จะนำมาใช้ได้ในปี 2565

วันที่ 20 ก.ค.64 เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุว่า คืบหน้า ผลิตวัคซีนโควิด ภายในประเทศ

การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาและวิจัยจากทีมประเทศไทย มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก คาดว่าวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้น จะนำมาใช้ได้ในปี 2565

ปัจจุบันมี 3 ชนิดจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่

  1. วัคซีนชนิดชนิด mRNA CU-Cov19 พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ กับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทดสอบในคน
  2. วัคซีนชนิดเชื้อตาย HXP - GPO Vac พัฒนาโดย องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบัน PATH สหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างการทดสอบในคน
  3. วัคซีน Baiya SARS - CoV -2 Vax1 เป็นวัคซีนที่ถูกพัฒนาจากใบพืชตระกูลยาสูบ พัฒนาโดยบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และจุฬาลงกรณ์ฯ ผ่านขั้นตอนการทดลองในสัตว์ทดลองแล้ว และกำลังเข้าสู่การทดลองในคน

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 18 ก.ค. 2564) รวม 14,298,596 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 74,834 โดส

เข็มที่ 1 : 69,667 ราย

เข็มที่ 2 : 5,167 ราย

อัพเดท วัคซีนโควิด-19 ทีมประเทศไทย 3 ชนิด 3 หน่วยงาน คาดนำมาใช้ได้ปี 65 จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 10,850,099 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,448,497 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19