svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"หยุดเชื้อเพื่อชาติ" 3ขั้นตอน "ลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัด" 

19 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบข้อมูล 3 ขั้นตอน "ลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัด" เว็บไซต์ "หยุดเชื้อเพื่อชาติ" https://covid-19.in.th/  เพื่อขออนุญาตเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดง

จากกรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า "หยุดเชื้อเพื่อชาติ" https://covid-19.in.th เพื่อเป็นระบบรองรับการลงทะเบียนการขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด หรือ ข้ามเขตพื้นที่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงนั้น

"หยุดเชื้อเพื่อชาติ" 3ขั้นตอน "ลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัด" 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 อธิบายถึงขั้นตอนในการขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดว่า กล่าวว่า ข้อกำหนดศบค.ฉบับที่ 28 เป็นการปรับระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด 

"หยุดเชื้อเพื่อชาติ" 3ขั้นตอน "ลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัด" 

เป็นการให้งดภารกิจออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น คือนอกจากประกาศเคอร์ฟิวในตอนกลางคืน ช่วงกลางวันก็ขอให้ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น

"หยุดเชื้อเพื่อชาติ" 3ขั้นตอน "ลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัด" 

ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงจะตั้งด่านจะตั้งด่านในพื้นที่ขอบนอกของ 9 จังหวัดภาคกลางที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด โดยจะมีด่านตรวจเข้มแข็งกระจายไปในบริเวณขอบนอกของ 9 จังหวัด จะมีด่านตรวจทั้งเข้าและออก  "หยุดเชื้อเพื่อชาติ" 3ขั้นตอน "ลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัด" 

"หยุดเชื้อเพื่อชาติ" 3ขั้นตอน "ลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัด" 

นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ใครจะเดินทางต้องแสดงหลักฐาน 3 อย่างคือ 

  1. เอกสารที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต 
  2. ต้องสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะบริเวณด่านตรวจ 
  3. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ https://covid-19.in.th เพื่อจะได้รับคิวอาร์โค้ด(QR Code) ซึ่งที่ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบ 

ขณะที่การเดินทางภายในพื้นที่สีแดงเข้มก็จะมีการตั้งด่านด้วยเช่นกัน โดยมาตรการนี้จะใช้กับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มด้วย 

"จึงขอแจ้งให้ประชาชนว่าถึงความไม่สะดวกสบายที่จะเกิดขึ้น เพื่อต้องการลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ขอให้อยู่ในเคหสถาน ตอนนี้ทั่วโลกก็ใช้วิธีการล็อคดาวน์และมาตรการเหล่านี้ ถือเป็นการหลักการสากลแล้ว ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจ ทหาร จะทำงานเข้มข้นมากขึ้น"

"หยุดเชื้อเพื่อชาติ" 3ขั้นตอน "ลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัด"