www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 40 เปิดแบบคำขอรับเงินเยียวยาล่าสุด

15 ก.ค. 2564 เวลา 21:04 น. 92.7k

www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 40 เปิดแบบคำขอสมัครรับเงินเยียวยาล่าสด พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาล่าสุดจำนวน 5000 บาท กลุ่มฟรีแลนซ์และกลุ่มอาชีพอิสระ

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40  และ นายจ้าง เพื่อเยียวยาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ในพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้ม 10 จังหวัด

 

ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานประกันสังคมได้ชี้แจงว่า กลุ่มฟรีแลนซ์ และ กลุ่มอาชีพอิสระถ้ายังไม่เป็นผู้ประกันตนมาตราใดๆ สามารถยื่นเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่ www.sso.go.th ภายในกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจำนวน 5000 บาท  

 

สำหรับกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 10 จังหวัดดังนี้

  • กรุงเทพ
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • นครปฐม
  • สมุทรปราการ
  •  สมุทรสาคร
  • นราธิวาส
  • ปัตตานี
  • ยะลา
  • สงขลา

 

หมวดอาชีพดังนี้

กลุ่มที่ 1 กิจการทั่วไป

1) ก่อสร้าง

2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4) กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5) ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

9) ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

 

กลุ่มที่ 2 กิจการที่มีแอปถุงเงิน (โครงการคนละครึ่ง/เราชนะ)

1) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

2) ร้าน OTOP

3) ร้านค้าทั่วไป

4) ร้านค้าบริการ

5) กิจการขนส่งสาธารณะ

(ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

ต้องลงทะเบียนภายในเดือน ก.ค.64

แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามาตรา40 ดังนี้

 1.กรอก ชื่อ นาม สกุล

2.เลขบัตรประชาชน

3. ที่อยู่

4. อาชีพปัจจุบัน

5. ประมาณการรายได้ประจำต่อเดือน

6. สภาพร่างกาย

7. ประสงค์สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามาตรา 40 โดยขอเลือกจ่ายเงินสมทบ

8.ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ

www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 40 เปิดแบบคำขอรับเงินเยียวยาล่าสุด

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง