"ฉีดวัคซีน"Sinovac 2 เข็มตามด้วย AstraZeneca หมอยงชี้ภูมิสูงมากกว่า 30 เท่า

09 ก.ค. 2564 เวลา 5:03 น. 2.1k

หมอยงเผยข้อมูลการฉีดวัคซีนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในทรัพยากรที่จำกัด ชี้ฉีด Sinovac 2 เข็มตามด้วย AstraZeneca ผลภูมิต้านทานขึ้นมากกว่า 30 เท่า ระบุข้อมูลยังมีน้อยอยู่ระหว่างศึกษา

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า 
โควิด-19 วัคซีน การให้วัคซีนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในทรัพยากรที่จำกัด การสลับวัคซีน
วัคซีน โควิด-19 ทุกชนิดสามารถลดการป่วยรุนแรง การนอน  ICU  และการเสียชีวิตได้
ในปัจจุบัน ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม เป็นสายพันธุ์ใหม่มาโดยตลอด ปัจจุบันมีแนวโน้มสายพันธุ์เดลตา จะครองโลก สายพันธุ์เดลตา จะลดประสิทธิภาพของวัคซีนลง ดังนั้นการให้วัคซีนจึงต้องการภูมิต้านทานที่สูง
การศึกษาของทางศูนย์เชียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก พบว่า การให้วัคซีนเข็มแรกเชื้อตาย   (Sinovac) และเข็มที่ 2 ในเวลา 3-4 สัปดาห์ต่อมา เป็นไวรัสเวกเตอร์ (AstraZeneca) พบว่าภูมิต้านทานหลังเข็ม 2 ที่ 1 เดือน จะสูงขึ้นมากกว่าการให้  Sinovac 2 เข็ม ประมาณ 8 เท่า และมีเปอร์เซ็นต์การขัดขวางไวรัสสูงถึง 95% inhibition มากกว่า 95%

แต่ถ้าให้วัคซีน Sinovac 2 เข็ม และตามด้วยกระตุ้น  AstraZeneca ผลภูมิต้านทานทานจะสูงขึ้นไปอีกมาก (มากกว่า  30 เท่า)  (ข้อมูลยังมีน้อยและกำลังศึกษาอยู่)
การให้วัคซีนสลับเข็ม ที่ผ่านมา มีการและลงทะเบียนในหมอพร้อม ประมาณ 1000 ราย ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง ทางศูนย์ฯ ยังศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ ภายในสิ้นเดือนนี้จะได้ข้อมูลละเอียดยิ่งขึ้น รวมทั้งความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Covid-19) วันที่ 28 ก.พ.-7 ก.ค. 64 จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีการฉีดสะสมจำนวน 11,619,618 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 8,494,230 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,125,388 ราย