กทม.รักษา"โควิด"หาย ส่งกลับบ้านแล้ว 2,432 ราย

09 พ.ค. 2564 เวลา 7:52 น. 74

ผู้ติดเชื้อกทม.4,411 ราย รักษาโควิดหาย ส่งกลับบ้านแล้ว 2,432 ราย ยังติดเชื้อเพิ่ม สั่งเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยทุกด้าน ยกระดับนำส่งผู้ป่วยให้เร็วขึ้น

 

ผู้ติดเชื้อกทม.4,411 ราย รักษาโควิดหาย ส่งกลับบ้านแล้ว 2,432 ราย การระบาดยังติดเชื้อเพิ่ม สั่งเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยทุกด้าน ยกระดับนำส่งผู้ป่วยให้เร็วขึ้น
         
วันที่ 9 พ.ค.2564  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจเชิงรุกและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ hospitel ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการมาอย่างต่อเนื่อง 
     นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

โดยตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.63 - 9 พ.ค. 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อ 4,411 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,432 ราย ย้ายไปโรงพยาบาลนอกสังกัด จำนวน 27 ราย และเสียชีวิต 22 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,930 ราย
    

ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในทุก ๆ ด้าน อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ(รพ.สนาม/hospitel) จำนวน 9 แห่ง และสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการ (รพ.สังกัดกทม.) จำนวน 8 แห่ง 
    

นอกจากนี้ กทม. ได้ยกระดับการนำส่งผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล โดยศูนย์เอราวัณ 1669 ได้ร่วมกับเครือข่ายร่วมดำเนินการ ทำให้รับ-ส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น  ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. -8  พ.ค.2564 ศูนย์เอราวัณรับผู้ป่วย 4,611 ราย เข้ารับการรักษา 4,159 ราย แบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกทม. 2,892 ราย รักษาในโรงพยาบาลอื่น จำนวน 1,267 ราย 
  

 สำหรับจำนวนผู้ป่วยครองเตียงในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสนาม กทม. และ Hospitel มีจำนวนทั้งสิ้น 1,930 ราย ดังนี้  
     โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 307 เตียง  
    โรงพยาบาลสนาม กทม. 5 แห่ง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 2,042 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 1,311  เตียง ยังว่างอยู่ 731 เตียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 1000 เตียง ครองเตียง 584 เตียง ยังว่างอยู่ 416 เตียง 
    รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 193 เตียง ยังว่างอยู่ 7 เตียง 
    รพ.เอราวัณ 1(ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 73 เตียง ยังว่างอยู่ 27 เตียง     รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ครองเตียง 349 เตียง ยังว่างอยู่ 51 เตียง 
    รพ.เอราวัณ 3 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด) 342 ครองเตียง 112 เตียง ยังว่างอยู่ 230 เตียง 
    ในส่วนของ Hospitel จำนวน 5 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 594 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 312 เตียง ยังว่างอยู่ 282 เตียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    รพ.กลาง(อาคารหอพัก) 44 เตียง ครองเตียง 27 เหลือ 17 เตียง 
    รร.เออริเเกนแอพอร์ต 120 เตียง ครองเตียง 90 เหลือ 30 เตียง 
    รร.บ้านไทย 300 เตียง ครองเตียง 78 เหลือ 222 เตียง 
    รร.ข้าวสาร พาเลส 90 เตียง ครองเตียง 88 เหลือ 2 เตียง และ
    อาคารพัชรกิติยาภา ม.นวมินทราชูทิศ 40 เตียง ครองเตียง 29  เหลือ 11 เตียง 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 64 เวลา 08.00 น.) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง