ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19 ยันไม่กระทบงานถ่ายทำ

21 ม.ค. 2564 เวลา 13:00 น. 205

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19 ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ ทั้งรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ทุกกองถ่าย

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของทีมงานทุกคนในกองถ่ายทำละคร เกมโชว์ และรายการทุกรายการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19 ยันไม่กระทบงานถ่ายทำ

มาตรฐานที่ผ่านการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ ได้จัดให้มีการ ลงทะเบียน “ไทยชนะ” จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จุดคัดกรองอุณหภูมิ ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามจุดต่างๆ แบ่งสัดส่วนการปฏิบัติงานให้ห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร จัดการระบายอากาศให้เหมาะสม ไม่แออัด ใช้ภาชนะรับประทานอาหารและแก้วน้ำส่วนตัว และ ให้คำแนะนำเรื่องมาตรการโควิดก่อนเริ่มทำงาน

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19 ยันไม่กระทบงานถ่ายทำ

ด้านการประเมินระหว่างให้บริการ มีการจำกัดจำนวนคณะทำงานรวมกันไม่เกิน 150 คน และผู้ชมไม่เกิน 50 คน นอกจากนี้ ยังให้มีการลงทะเบียน “ไทยชนะ” ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ เป็นหวัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จัดพื้นที่รับรองผู้มีอาการผิดปกติ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดงในขณะเข้าฉาก ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน ช่างแต่งหน้า ทำผมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลังแต่งหน้าทำผม

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19 ยันไม่กระทบงานถ่ายทำ

รวมไปถึง ทุกกองถ่ายมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมโรค ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการถ่ายทำ ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศ หรือระบบกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ทำความสะอาดห้องสุขา ทุก 2 ชั่วโมง มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิด และนำไปทิ้งยังจุดรวบรวมขยะทุกวัน

ทุกกองถ่ายรายการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และผ่านการตรวจประเมินในทุกรายการ ดังนั้น จึงยืนยันได้ว่าการถ่ายทำและออกอากาศรายการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน และ โรงถ่าย TVT Green Park Studio และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19 ยันไม่กระทบงานถ่ายทำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง