svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

น้ำไหลหลาก ท่วม โคราช -​สระแก้ว ปภ.เร่งเข้าช่วยเหลือ

04 ตุลาคม 2563

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและสระแก้ว ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

4 ต.ค. 63 -กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและสระแก้ว รวม 7 อำเภอ 9 ตำบล 11 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขัง พร้อมสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 63 เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอปักธงชัย อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน และอำเภอเมืองนครราชสีมา รวม 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน ถนน 3 สาย และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 

และจังหวัดสระแก้ว เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ถนน 3 สาย พื้นที่การเกษตร และอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป