svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดแล้วอบรม"บินโดรน"การเกษตร 

20 สิงหาคม 2563

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือบ.แอโร กรุ๊ป(1992) เปิดอบรมทักษะอาชีพบินโดรนการเกษตร ประเดิมที่ปทุมธานี เพื่อสร้างงานและยกระดับภาคเกษตรไทย

 

เปิดอบรมบินโดรนเกษตรแล้ว     กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือบ.แอโร กรุ๊ป(1992) เปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone) เพื่อการเกษตร ประเดิมที่ปทุมธานี ต่อด้วนนนทบุรี นครปฐม ก่อนขยายทั่วประเทศ เพื่อสร้างงานและยกระดับภาคเกษตรไทย

    

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่อินทร์สุวรรณฟาร์ม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายวิชัย ผิวสอาด        รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด
    เปิดแล้วอบรม"บินโดรน"การเกษตร   

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศไร้คนขับเพื่อการเกษตร ให้มีความรู้และทักษะสามารถประกอบอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อให้บริการเกษตรกรและสนับสนุนภาคการเกษตร โดยเปิดฝึกนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี           และนครปฐม ตั้งเป้าหมายขยายการฝึกอบรมไปทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดี       กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมที่ปทุมธานี เป็นจังหวัดแรก
    

นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะประธานเปิดงานดังกล่าว เปิดเผยว่าสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี (สพร. 14 ปทุมธานี) ประสานความร่วมมือกับทางบริษัท จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมทั้งความรู้ และทักษะการเป็นนักบินโดรนเพื่อการเกษตร ก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

    เปิดแล้วอบรม"บินโดรน"การเกษตร 

 

 เปิดแล้วอบรม"บินโดรน"การเกษตร 

การฝึกอบรมครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย ส่วนประกอบของโดรน การเปลี่ยนชิ้นส่วน การขนย้าย          การใช้เครื่องบังคับ การผสมสารที่ใช้ในการพ่น การปฏิบัติระบบการบินแบบอัตโนมัติ การบำรุงรักษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการทำใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 (ระยะเวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง) มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนมาก สพร. 14 ปทุมธานี คัดเลือกผู้สมัครที่มีความสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเข้าอบรมจำนวน 24 คน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งต่อไปจัดขึ้นที่นนทบุรีและนครปฐมในช่วงเดือนกันยายน และจะขยายผลต่อไปในจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป 
    

“หลักสูตรนี้เป็นการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการทำงานภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ          และเพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน ลดความเสี่ยงอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน            เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน” รองอธิบดีกพร. กล่าว

 เปิดแล้วอบรม"บินโดรน"การเกษตร 

ที่มา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน