svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

‘แสตมฟอร์ด’รุกหนักชู 4-I โมเดล วางเป้าปี63ขึ้นเบอร์ 1 ม.อินเตอร์

17 เมษายน 2559
"แสตมฟอร์ด" วาดแผนขึ้นเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยนานาชาติ ชู 4-I โมเดล ยกระดับสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมเสริมแกร่งวิทยาเขตกรุงเทพฯ และหัวหิน ล่าสุดจับมือ Pace University มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตรดับเบิ้ลดีกรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

[caption id="attachment_43882" align="aligncenter" width="354"] ดร. แอนดรูว์ สกาวน์  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ดร. แอนดรูว์ สกาวน์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด[/caption]

ดร. แอนดรูว์ สกาวน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ว่า นโยบายของมหาวิทยาลัย เน้นการบริหารจัดการด้วยแนวคิด 4-I โมเดล เป็นแกนหลักในการพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย International คือ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบนานาชาติอย่างแท้จริง เสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน ช่วยให้มีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย , Innovative การนำหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การบริหารในเครือลอรีเอทซึ่งมีอยู่ 80 แห่งใน 28 ประเทศทั่วโลก มาต่อยอดให้เข้ากับบริบทการเรียนการสอนในประเทศไทย Industry การขยายความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการทำโครงการที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้มีประสบการณ์ตรงจากองค์กรธุรกิจ รวมทั้งปรับรูปแบบและเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตของเรามีทักษะ ความรู้ ความสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป โดยแสตมฟอร์ด เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีห้อง Bloomberg Lab เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดทุนแบบเรียล ไทม์ สุดท้าย Integrity คือ การมุ่งเน้นการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ เป็นที่ไว้วางใจขององค์กรต่างๆ

"ปีนี้แสตมฟอร์ด เตรียมเปิด Business Intelligence หรือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูลอัจฉริยะทางธุรกิจ International Relations หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ที่วิทยาเขตพระราม 9 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมองเห็นว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในอนาคต"

ล่าสุดมหาวิทยาลัยร่วมมือกับ Pace University มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกาในการเปิดหลักสูตรดับเบิ้ลดีกรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาโทด้าน Global Strategy Marketing หรือ Integrated Marketing Communication โดยเลือกศึกษาที่ Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี และรับวุฒิการศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Pace University เมื่อสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแผนเปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ด้านการจัดการกีฬา ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ Real Madrid Graduate School ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นครั้งแรกในเอเชียด้วย

อย่างไรก็ดีการก้าวเข้าสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี จะขับเคลื่อนให้ระบบการศึกษาไทยก้าวหน้า สร้างบุคคลากรให้ตอบโจทย์ต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศ แต่ยังต้องสอดรับกับภาพรวมของอุตสาหกรรมสากล ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น

"การก้าวเข้าสู่เออีซีเป็นอีกมิติของระบบการศึกษาที่ภาคการศึกษา จะทำงานร่วมกับภาคเอกชน จนสามารถขับเคลื่อนให้เป็นระดับนโยบายที่ต้องการให้ระบบการศึกษาของไทยไม่ได้มองเพียงแค่ระดับภายในประเทศ แต่เป็นภาพของการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและระดับสากลในที่สุด เป็นความได้เปรียบของเด็กรุ่นใหม่ที่จะมีตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติอันดับ 1 ของเมืองไทย โดยมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 หมื่นคนในปี 2563 จากปัจจุบันที่มีนักศึกษา 4,444 คน"

photo : wiki

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,147 วันที่ 10 - 13 เมษายน พ.ศ. 2559