svasdssvasds

“นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้

06 ม.ค. 2563 เวลา 9:53 น. 535

“นิพนธ์ “ ลงใต้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ยึดนโยบายกระทรวงมหาดไทย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เป็นแนวทางในการปฎิบัติ

     
วันนี้ (6 ม.ค.63) นายกองเอก นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโกลค จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

โดยที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีการจัดโครงสร้างภายใน แบ่งเป็น 15 กองร้อยประกอบด้ยยกองร้อย อส.จังหวัด กองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อย อส.อำเภอ 13 อำเภอ มีสมาชิก อส.รวม 3,559 นาย แบ่งตามภารกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น 2 ภารกิจคือ ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 1,356 นาย และภารกิจความมั่นคงของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 2,103 นาย แบ่งเป็น ส.เขตเมือง นราธิวาส และสุไหงโกลค และชุดคุ้มครองตำบล 51 ชุด สำหรับกองร้อย อม.สุไหงโกลค มีสมาชิก ฮา. 387 นายแบ่งเป็นภาคกิจ มา.78 นาย เขตเมือง 210 นายและชุดคุ้มครองตำบล 99 นาย ซึ่งสมาชิก อส.ถือเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนในพื้นที่ทั้งในเรื่องของการรักษาความสงบ ด้านการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการและ ด้านการช่วยเหลือประชาชน  

 

 “นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้

 “นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้

 “นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้
 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า  วันนี้ตั่งใจมาเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลอาสาสมัครรักษาดินแดน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขิงกระทรวงมหาดไทย ในการมุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน ถือว่ากำลังพลของ อส.ทุกนายมีความสพคัญยิ่งต่อการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะภารกิจในด้านความมั่นคง ภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ตลอดถึงภารกิจด้านบริการต่างๆ จะเห็นว่าบทบาทของ อส.มีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ถือได้ว่าในช่วงเทศกาลที่สำคัญๆ หน่วยอื่นได้พักได้อยู่กับครอบครัวแต่พวกเราต้องทำหน้าที่ต่อเนื่องในทุกเทศกาล ในโอกาสนี้ ผมจึงเป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทย ในนามของรัฐบาลมาเยื่ยมให้กำลังใจพวกเราทุกคน ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง และอดทนขอถือโอกาสนี้ อวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จึงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านได้มีกำลังกาย กำลังใจ ที่เข้มแข็ง เพื่อปฎิบัติ ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฎิบัติให้เป็นมรรค เป็นผล นั้นคือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 “นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้

 “นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้

 “นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้

 “นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้

 “นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้

 “นิพนธ์"ลงพท.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด