โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจสัญญาบัตร4,126ราย

06 ธ.ค. 2562 เวลา 10:56 น. 1.1k

 

    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136  ตอนที่ 61 ข วันที่ 6 ธันวาคม 2562  ว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 4,126 ราย โดยประกาศนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/061/T_0001.PDF

แท็กที่เกี่ยวข้อง