svasdssvasds

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

22 พ.ย. 2562 เวลา 8:27 น.

“นิพนธ์” กังวล ผู้สูงอายุเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น ร่วมถก  ศปถ.  จ.อุดรฯ  รณรงค์เครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  หัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน จำเป็นต้องนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้  ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) การจัดตั้งเทศบาล และจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ให้ดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลด้านการจราจร ฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไป โดยท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในการดูแลได้ 

 

“วันนี้อยากเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตพี่น้องคนไทยบนท้องถนน เท่ากับเป็นการร่วมทำบุญช่วยชีวิตคน เพราะที่ผ่านมาเราสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีละกว่า 22,000  ราย พิการอีกว่า 40,000 -50,000 ราย  ตัวเลขเหล่านี้จะลดได้ต้องอาศัยหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยให้ดูตัวอย่างโครงการ”ท่าซักโมเดล” จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ใช้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 3 ด่าน ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด้านโรงเรียน ให้ความรู้แก่ชุมชน กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ”

 
จากนั้นคณะของรมช. มท. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนเทศบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  1 ในตำบลต้นแบบของจังหวัดอุดรธานี ในการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์การปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อย่างเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ผ่านการศึกษา การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการรวมตัวของ องค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,อาสาสมัครชุมชนร่วมกันใช้มาตาการ มาใช้เป็นกลไกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน  ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ทำในทุกหมู่บ้านของตำบลหนองวัวซอ  เป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางกายภาพ  กลายเป็นถนนสายหลักของชุมชนที่ใช้สัญจรในหมู่บ้าน  ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  จากการขับรถย้อนศร  การข้ามถนน  การใช้จุดยูเทิร์นตัดตอนต้นเหตุของปัญหา////// 

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

 

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

 

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

 

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

 

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

 

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

 

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

 

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

 

“นิพนธ์” ห่วงคนชราประสบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ร่วมถกป้องกัน ชู “ท่าซักโมเดล” ตัวอย่าง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด