svasdssvasds

เปิดกำหนดการ “โป๊ปฟรานซิส” เสด็จเยือนไทยครั้งประวัติศาสตร์

20 พ.ย. 2562 เวลา 1:16 น. 3.2k

วันนี้ (20พ.ย.) เวลา 12.30 น. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล รับเสด็จ "สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส" (His Holiness Pope Francis) ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนไทยครั้งแรกรอบ 35 ปี ของประมุขแห่งโรมันคาทอลิก ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.นี้โดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ เปิดเผยกำหนดการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งแรกในรอบ 35 ปี ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อร่วมกิจกรรมสำคัญในแต่ละวัน
 

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงออกเดินทางด้วยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรม วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอิตาลี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของไทย

เปิดกำหนดการ “โป๊ปฟรานซิส” เสด็จเยือนไทยครั้งประวัติศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกรัฐมนตรี และ ครม.ให้การต้อนรับ จากนั้นเวลา 10.00 น.เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เวลา 11.15 น. เสด็จอวยพรผู้ป่วย โรงพยาบาลเซนหลุยส์, เวลา 16.55 น.เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ก่อนที่ใน เวลา 18.00 น. จะทำพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ มิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ทั้งชาวคาทอลิกไทยและต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 6-7 หมื่นคน 

เปิดกำหนดการ “โป๊ปฟรานซิส” เสด็จเยือนไทยครั้งประวัติศาสตร์

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เสด็จไปยังวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบกับคณะบาทหลวงและนักบวช เวลา 15.20 น. เสด็จไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเวลา 17.00 น.เสด็จไปทำพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

จากนั้น วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ออกเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินไทยเสด็จต่อไปยังท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เปิดกำหนดการ “โป๊ปฟรานซิส” เสด็จเยือนไทยครั้งประวัติศาสตร์