svasdssvasds

จิตอาสาปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ รับโป๊บฟรานซิส

19 พ.ย. 2562 เวลา 6:30 น.

จิตอาสาพระราชทานทั้งชาวคริสต์และพุทธร่วมปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหารรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนไทย  

จิตอาสาปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ รับโป๊บฟรานซิส

                รายงานข่าว ระบุว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 และเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร  กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ที่ประกอบด้วยชาวคริสต์และชาวพุทธ ได้ร่วมเข้าปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ เพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

จิตอาสาปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ รับโป๊บฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน จะเสด็จออกจากกรุงโรมด้วยเที่ยวบินพระที่นั่ง เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงท่าอากาศยานกองทัพอากาศดอนเมือง วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 12.30 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน สมเด็จพระสันตะปาปา มีกำหนดเข้าพบคณะรัฐบาล ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แล้วเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร

กลุ่มจิตอาสาพระราชทานทั้งชาวพุทธและชาวคริสต์รวมจำนวนกว่า 100 คน จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ทำความสะอาดลานวัด โดยร่วมกันปัดกวาดเศษกิ่งไม้ เศษขยะ และฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ ก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จมาในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีของศาสนิกชนทั้ง 2 ศาสนาในประเทศไทย

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด