svasdssvasds

"นิพนธ์" ย้ำภัยใกล้ตัว "อุบัติเหตุท้องถนน"

14 พ.ย. 2562 เวลา 13:11 น.

อุบัติเหตุท้องถนน ภัยใกล้ตัว ยกสถิติติดอันดับ9 ของโลก ชี้เจ็บ-ตายสูญเสียตกปีละกว่า5 แสนล้าน

 

"นิพนธ์" ย้ำภัยใกล้ตัว "อุบัติเหตุท้องถนน"

 

     "นิพนธ์" ย้ำภัยใกล้ตัว "อุบัติเหตุท้องถนน" ยกสถิติติดอันดับ9 ของโลก”ทีดีอาร์ไอ”ชี้เจ็บ-ตายสูญเสียตกปีละกว่า5 แสนล้าน รัฐ-เอกชนจับมือรวมพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” กระตุกสังคมไทยลดความสูญเสีย

     เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2 )  เป็นประธานเปิดโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)จับมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดย บมจ.ธนชาตประกันภัย ร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด

 

"นิพนธ์" ย้ำภัยใกล้ตัว "อุบัติเหตุท้องถนน"

 

     นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า  ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณ 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคนเฉลี่ยแล้ว มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชั่วโมงละ 3 คน ซึ่งถือว่าเกิดค่าเฉลี่ยของโลกถึง 2 เท่า อุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอย่างมหาศาล  ขณะที่สถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอ ได้คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร เกิดความสูญเสียที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 5 แสนล้านบาทต่อปี

 

"นิพนธ์" ย้ำภัยใกล้ตัว "อุบัติเหตุท้องถนน"

 

     เห็นได้ชัดว่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศไทย   ที่ผ่านมาการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเสมอมา โดยกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข ซึ่งได้ให้นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ เพื่อช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของ “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น” ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ทุกระดับอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่

"นิพนธ์" ย้ำภัยใกล้ตัว "อุบัติเหตุท้องถนน"

 

     “นอกจากภาครัฐจะให้ความสำคัญแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทย ซึ่ง โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” นี้ ถือเป็น 1 ในโครงการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่นได้ร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายอำเภอเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนให้โครงการประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ในระดับตำบลสามารถลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างน้อย 1 ราย จะทำให้ภาพรวมของประเทศมีสถิติการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายนิพนธ์ กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด