svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เชฟรอน เติมเต็มสุขภาวะเยาวชนสงขลา 

28 กันยายน 2562

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ถือเป็นภารกิจหลักของนโยบายด้านสังคมของเชฟรอน และหนึ่งในโครงการที่เชฟรอนเดินหน้าต่อเนื่อง คือ “โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน” ที่จังหวัดสงขลา ที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ในพื้นที่เป้าหมาย 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลนครสงขลา เทศบาลตำบลพะวง และเทศบาลเมืองสิงหนคร ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 - ธันวาคม 2562 พร้อมเพิ่มพื้นที่เป้าหมายอีก 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อบต.ทุ่งหวัง อบต.เกาะยอ และ อบต.ชิงโค

เชฟรอน เติมเต็มสุขภาวะเยาวชนสงขลา 

เชฟรอน เติมเต็มสุขภาวะเยาวชนสงขลา 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) องค์กรพัฒนาสุขภาวะทางเพศและคุณภาพชีวิตของประชากร ติดอาวุธให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ ได้เข้าใจเรื่องเพศมากขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 ภารกิจหลัก เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แน่นแฟ้นกันมากขึ้น

ภารกิจแรก คือ การพัฒนาแกนนำเยาวชน เพื่อสื่อสารกับเยาวชนด้วยกัน 2. ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว 3. พัฒนาสหวิชา เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหารายกรณี และ 4.สื่อสารบทเรียนในการพัฒนาต้นแบบของท้องถิ่น ที่สามารถจัดการประเด็นการดูแลสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพ

เชฟรอน เติมเต็มสุขภาวะเยาวชนสงขลา 

“นารี บุญสงค์” ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บอกว่า ทีมงานได้เข้าไปพูดคุยกับเด็กๆ และครอบครัว เพื่อดูว่าความต้องการคืออะไร แล้วก็เลือกมาว่า เรื่องไหนที่เชฟรอนมีเครือข่ายที่สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งได้ข้อมูลจากเทศบาลสิงหนคร พบมีคุณแม่วัยใสหรือเด็กที่ท้องก่อนวัยอันควรจำนวนมาก จึงร่วมมือกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) เข้ามาให้ความรู้ แล้วร่วมกันทำโครงการ “คนใต้หยัดได้” หรือคนใต้พึ่งพาได้ ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือทั้งจากองค์กรภาคประชาสังคม ภาครัฐ และคนท้องที่ จัดอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องเพศวิถี วิถีชีวิตวัยรุ่น และสร้างทักษะการสื่อสารเชิงบวก ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเข้าปีที่ 2 มีพ่อแม่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 5,000 คน โดยมีทีมทำงานประมาณ 200 คน และกำลังขยายไปสู่เกาะต่างๆ อีก 3 เกาะ คือ เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย

เชฟรอน เติมเต็มสุขภาวะเยาวชนสงขลา 

เชฟรอน เติมเต็มสุขภาวะเยาวชนสงขลา 

ฟีดแบ็กจากโครงการนี้ ทำให้หลายส่วนมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนมุมมองการทำงาน จากที่เคยคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง ก็ให้ความร่วมมือและใส่ใจกับลูกหลานมากขึ้น ส่วนพ่อแม่ที่เข้าร่วมโครงการ เปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกๆ พูดจากับลูกดีขึ้น ทำให้ได้ลูกกลับมาจากการติดยา และสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทางมูลนิธิ
จะแท็กให้ดูว่า บ้านไหนมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง

จากฟีดแบ็กที่ดี เชฟรอนยังคงเดินหน้าขยายขอบข่ายงานและพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

หน้า 24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,508 วันที่ 26 - 28 กันยายน พ.ศ. 2562

เชฟรอน เติมเต็มสุขภาวะเยาวชนสงขลา