“บิ๊กตู่”มอบนโยบาย สั่งรีดภาษีขายออนไลน์

08 ส.ค. 2562 เวลา 7:53 น. 3.3k

 

วันนี้ (8ส.ค.62)  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง ตอนหนึ่งนโยบายแต่ละด้าน โดยในด้านระบบภาษี นายกฯ กล่าวว่า เเรื่องภาษีเรามีการศึกษามาตั้งแต่ 2557 ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้มากนักเพราะประชาชนยังมีปัญหา แต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ เพราะทุกคนเสียภาษี ไม่อยากนำมาพูดเพื่อสร้างความเกลียดชังกัน และการเสียภาษีที่ถูกต้องฝากให้ทุกคนมีจิตสำนึก ใครมีรายได้เท่าไรเสียให้ครบซะก็จะไม่มีปัญหา จะได้ภูมิใจว่าเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 

นายกฯ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องของดิสทรับชั่น เรื่องเทคโนโลยี มีการค้าขายออนไลน์มากขึ้น ย่อมมีผลกระทบกับการขายปลีก ต้องดูแบบอย่างจากจีน หรือประเทศใหญ่ๆ เขาอยู่ได้อย่างไร แต่คนจนสามารถอยู่ในเมืองหลวง เขาหาตลาดซื้อของที่ไหน ในการให้ผู้บริโภครายได้น้อยมีตลาดของเขา คนมีรายได้ดี รายได้ปานกลางเขาก็ไปเข้าร้านค้าของเขา 

 

“และการขายออนไลน์ก็ควรจะต้องมีกฎเกณฑ์การเสียภาษีอย่างเป็นธรรม อะไรก็ตามที่มีรายได้มากก็ต้องเสียมาก อะไรรายได้น้อยก็ต้องเสียน้อยหรือไม่เสียเลย อันนี้เป็นกติกาโลกอยู่แล้ว คงไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะไปรีดภาษีอะไรจากใคร หลายคนก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีเงิน ยืนยันว่าการเงินการคลังของเรายังเข้มแข็ง แต่ท่ามกลางเศรษฐกิจของโลก มาตรการการค้าการต่อต้านกันไปมาเป็นเรื่องผลกระทบที่เราจะต้องพิจารณาร่วมกันต่อไป”พลเอกประยุทธ์ กล่าว

 

นายกฯ กล่าวด้วยว่า ทำอย่างไรจะให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ ต้องหาอะไรใหม่ๆขึ้นมา การเกษตรกรมจะเปลี่ยนเป็นอย่างไร การเยียวยาจะเป็นอย่างไร ต้องแก้ปัญหาให้ครบวงจร สร้างความยั่งยืนได้อย่างไร ต้องศึกษาวาทำอะไรแล้วบ้าง ติดขัดอะไร การแก้ปัญหาหนึ่งแล้วต้องไม่สร้างปัญหาใหม่ และปัญหาของการเกษตร ถ้าปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ราคาตกต่ำจะลดพื้นที่ปลูกอย่างไร เขาอาจจะได้ผลิตผลมากกว่าเดิมแต่ราคาน้อยลง ถ้าปลูกน้อยลงแต่รายได้มากขึ้นจะทำอย่างไร ต้องผสมผสานกัน เช่น ปลูกทุเรียน มากขึ้นยางจะลดลงหรือไม่ หรือ อีก 5 ปีทุเรียนจะล้นตลาดหรือไม่ หาอะไรมาทดแทน หรือจะต้องจัดโซนนิ่ง จัดระเบียบส่งเสริมอย่างไร ทำอย่างไรจะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด 

 

ส่วนเศรษฐกิจมหภาค นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องทำต่อเนื่อง เพราะเป็นห่วงโซ่ ต้องทำให้เชื่อมโยงเกิดประโยชน์ทั้งหมดในทุกกิจกรรม และต้องดูเศรษฐกิจจุลภาคให้มีความเชื่อมโยงด้วย ส่วน เรื่องระบบการเงินการคลังก็ทราบว่ากนง.มีมติเรื่องดอกเบี้ย ก็ได้ให้แนวทางว่าต้องหารือในครม.เศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ เอกชน เอสเอ็มอี ว่าต้องปรับตัวอย่างไรในการรับมือกับมาตรการการคลังของแต่ละประเทศของภูมิภาคในโลก 

 

ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า ตัวเลขผู้ถือบัตรมาจากการสำรวจ ตรวจสอบ รับรอง หากมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่มีการพูดถึงกันว่าไม่ใช่ตัวจริงก็ช่วยกันแจ้งกันมาจะได้แก้ไข ก็ต้องอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ของทุกคน เพราะถ้าดูแลได้มากขึ้นจะทำให้ทุกคนมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น ในการยกระดับเขาขึ้นมาให้ได้
 

เศรษฐกิจการเงินการคลังยังแข็งแกร่ง ค่าเงินบาทเป็นค่าเงินที่โลกยอมรับว่าปลอดภัยที่สุดในเวลานี้ แต่มีทั้งคุณทั้งโทษทั้งอุตสาหกรรม การลงทุน วันนี้เงินดุลบัญชีสะพัด เงินเกินดุลเยอะแยะไปหมด เพราะทุกคนมั่นใจในระบบการเงินของเราเพราะมีเงินสะสมมากพอสมควร เงินเข้ามา อันนี้ก็ต้องดูทั้งสองทาง 

นายกฯ ย้ำว่า งานวันนี้อยากให้มาดูคิดร่วมกันว่าจะทำยังไงให้การแถลงนโยบายรัฐบาลเกิดการปฏิบัติมากที่สุด จึงต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ระบบการตรวจสอบ รัฐธรรมนูญ ฯ เพราะมีหลายอย่างมีวิธีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ต้องสอดคล้องต้องกัน ถ้ามองอย่างหนึ่งอย่างใดทำงานไม่ได้ ต้องมองปัญหาองค์รวม มีเป้าหมายเดียวกัน มีวิธีสอดประสานกัน แผนเงิน แผนคน แผนโครงการ ทั้งเอกชน รัฐ ธุรกิจ ประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง จึงฝากทุกกระทรวงหาโอกาสนำตัวแทนภาคประชาชนเข้ามารับฟังให้ร่วมคิดร่วมทำตั้งแต่แรก การสร้างชุดการเรียนรู้ข้าราชการและประชาชนไม่เช่นนั้นเมื่อกำหนดอะไรไปแล้วก็จะมีปัญหาตามมา ว่าเราทำอะไรไปแล้ว เขาได้อะไร ต้องสร้างการรับรู้ให้มากขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง