svasdssvasds

ชสอ.เร่งระดมเงิน5พันล้าน อัดแคมเปญเงินฝาก 18 เดือนจ่ายดอกเบี้ยสูง 3.8%

27 ก.พ. 2559 เวลา 4:00 น.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฉลอง 100 ปีสหกรณ์ไทย "ส่งแคมเปญเงินฝาก 18 เดือนจ่ายดอกเบี้ย 3.8% "เริ่มตั้งแต่ 26กุมภาพันธ์ ถึง 29 เมษายน ตั้งเป้าระดมเบาๆ เพียง 5 พันล้าน ด้านเงินกู้ 10 เดือน ความต้องการเพิ่ม 2.4หมื่นล้านจากปีก่อน อานิสงส์โครงการ

[caption id="attachment_33572" align="aligncenter" width="503"] เงินฝากรุ่นฉลอง 100 ปี สหกรณ์ไทย เงินฝากรุ่นฉลอง 100 ปี สหกรณ์ไทย[/caption]

แหล่งข่าวจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ (ชสอ.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ชสอ.กำหนดจัดงานครบ 100 ปีสหกรณ์ไทยโดยจัดแคมเปญเงินฝากรุ่นฉลอง 100 ปีสำหรับสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทที่กำลังมองหาผลตอบแทนพอเหมาะท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทรงตัวระดับต่ำ ทั้งนี้รุ่นฉลอง 100 ปีเงินฝากประจำอายุ 18 เดือนวงเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาทจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 3.8% ต่อปี (ดูตารางประกอบ) กำหนดเปิดรับเงินฝากตั้งแต่วันที่ 26กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 ตั้งเป้าระดมเงินฝากจำนวน 5 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาชสอ.ได้ระดมเงินฝาก 2 รุ่น คือ รุ่นทรัพย์มั่นคงซึ่งสิ้นสุดโครงการปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีเงินฝากเข้ามา5.26 พันล้านบาทจากเป้าที่ตั้งไว้ 5 พันล้านบาท และเงินฝากรุ่นออมทรัพย์รับอั่งเปาที่กำหนดหมดเวลารับฝาก 29กุมภาพันธ์นี้ มีเงินฝากเข้ามาแล้วกว่า 2.31 พันล้านบาทคาดว่าน่าจะมีเงินฝากเข้ามาตามเป้าดังกล่าว

ส่วนแนวโน้มความต้องการสินเชื่อนั้น ที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์ของชสอ.ที่มีอยู่จำนวน 1,060 แห่งยังมีความต้องการสินเชื่อโดยช่วง 10 เดือน (มี.ค.2558 ถึง ม.ค.2559) ยอดสินเชื่อรวม 6.73หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.40 หมื่นล้านบาท สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 9.194 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.22 หมื่นล้านบาท ขณะที่เงินฝากรวมอยู่ที่ 6.4 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.22 หมื่นล้านบาทซึ่งปีนี้ทั้งเงินฝากและสินเชื่อมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากพอสมควร

"ที่ผ่านมาทั้งสินเชื่อและเงินฝากเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควร ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสหกรณ์สมาชิกสามารถระดมเงินฝากได้เพิ่มจึงนำเงินมาฝากกับชสอ.เพื่อหาผลตอบแทนที่ดี เพราะเวลานี้ธนาคารในระบบจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างต่ำมาก ส่วนด้านเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเพราะธนาคารยังมีความเข้มงวดในการอนุมัติแม้ว่าที่ผ่านมาบางธนาคารปรับลดดอกเบี้ยตามชสอ.ก็ตาม"

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ธนาคารพาณิชย์มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสหกรณ์สมาชิกของชสอ.เพราะผลพวงบางสหกรณ์มีการนำเงินไปลงทุนในลอตตารี่ และบางแห่งอยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหน้า แต่ระยะหลังทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์มากขึ้น ประกอบกับสหกรณ์บางแห่งสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สหกรณ์สมาชิกหันมาให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม้กระทั่งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ก่อนหน้านี้เคยปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตรา 4.5-5% ต่อปี

ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาสหกรณ์สมาชิกของชสอ.มีการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นในระบบประมาณกว่า 3 แสนล้านบาท ดังนั้น ทาง ชสอ.จึงได้ออกโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกชำระหนี้ธนาคารพาณิชย์ในระบบและสถาบันการเงินอื่น(โครงการเงินกู้พิเศษเปิดให้บริการตั้งแต่ 11 มกราคม 2558 กำหนดสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้)โดยที่ผ่านมาสหกรณ์สมาชิกใช้บริการแล้วกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทคาดว่าจบโครงการจะมียอดสินเชื่อประมาณ1.7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวแบ่งเป็นวงเงินกู้ไม่เกิน12 เดือน วงเงินกู้เท่ากับทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองสหกรณ์แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท/กรณีนายทะเบียนเห็นชอบกู้ได้ 2 สัญญารวม 1,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ 4.43% ต่อปี, เงินกู้ระยะปานกลางไม่เกิน 36 เดือนวงเงินกู้ 500-1พันล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ 4.86%ต่อปี, เงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 100 เดือนวงเงินกู้ไม่เกิน 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสุทธิ 4.95% ต่อปี

แหล่งข่าวรายเดิมกล่าวว่า การดำเนินโครงการเงินกู้พิเศษนั้นนอกจากช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกด้านสภาพคล่องแล้ว ยังเอื้อประโยชน์สหกรณ์สมาชิกให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ซึ่งภายหลังจากชสอ.ออกโครงการดังกล่าวปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นในระบบได้มีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงโดยบางธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของชสอ. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4.3% ต่อปี เหล่านี้จึงสะท้อนผลจากการที่ชสอ.แทรกแซงสถาบันการเงินในระบบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงด้วย

อนึ่งปัจจุบันชสอ.ยังระดมเงินฝากผ่าน "รุ่นออมทรัพย์รับอั่งเปา" นอกจากจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือนแล้วยังมีของสมนาคุณ เช่น เงินฝากทุก 5ล้านบาทจะได้รับเสื้อยืด 100 ปีสหกรณ์ไทย 1 ตัว, วงเงินฝาก 10 ล้านบาทรับแจ็กเก็ต 1 ตัว และวงเงินฝาก 250 ล้านบาทรับทีวีขนาด 43นิ้ว 1 เครื่อง ขณะเดียวกันสำหรับเงินฝากทุก 1 ล้านบาทรับแต้มสะสม 1 แต้มทันทีโดยแต้มสะสม 1 แต้ม มีมูลค่า 500 บาท กรณีซื้อหุ้นทุก 1 ล้านบาทรับแต้มสะสม 2 แต้มโดยสามารถแลกแต้มสะสมเพื่อทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น เกาหลีและเวียดนามฟรี ทั้งนี้แต้มสะสมจะมีอายุ 2 ปีบัญชีของชสอ.

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,134 วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด