svasdssvasds

ตกชั้นฟอกเงินโลก เตือนไทยรีบปรับตัวก่อนโดนใบเหลือง FATF

15 ก.พ. 2560 เวลา 4:00 น. 953
ระทึก!ผลกระทบความร่วมมือสกัดฟอกเงินอาจมหาศาลหลังผลประชุมล่าสุด FATF ไทยยังติดกลุ่มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ชี้ถ้าตกชั้นจะเสียหายกว่า “การบิน-ประมง”ผงะต.ค.2559 รายงานเงินสดล้านครั้ง

ผลจากการเข้าร่วมสมาชิกคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) กำลังส่งผลกระทบต่อภาคการเงินการค้าและการส่งออกของประเทศ
ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-31 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) ได้เข้ามาประเมินผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้ 40ข้อ ปัจจุบันยังการโต้แย้งข้อเท็จจริงซึ่งผลประเมินดังกล่าวยังมีความเห็นแย้งที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้แทนฝ่ายไทยและผู้แทนจากFATF ซึ่งคณะทำงานFATFจะเข้ามาอีกรอบประมาณปลายเดือนมีนาคม 2560 เพื่อสอบทานยืนยันตามข้อเท็จจริงที่ฝ่ายไทยได้โต้แย้งไปก่อนหน้า
ต่อข้อถามถึงผลกระทบกรณีไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะร้ายแรงหรือไม่อย่างไร เพราะขณะนี้ข้อโต้แย้งยังไม่ตรงกัน แต่หากไม่ผ่านการประเมิน ในหลักการก็จะเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่อง

 มี.ค. FATF บินมาไทย

ล่าสุดนายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า คณะทำงานเฉพาะกิจ FATF จะมีกำหนดเข้ามาประชุมร่วมกับประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ประมาณเดือนมีนาคม ภายหลังจากมีการประเมินผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้ 40 ข้อ ในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมดังกล่าวยังไม่ทราบว่าจะเรียกหน่วยงานไหนหรือจุดใดเข้าประชุมบ้าง แต่คาดว่าการประชุมจะเป็นการพูดคุยและตรวจสอบเอกสารชี้แจ้งว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ รวมไปถึงลักษณะการเขียนประเมินจะเป็นแบบไหน โดยที่ผลการประเมินจริงจะออกภายในกลางปีนี้ ซึ่งต้องรอ ปปง.เป็นผู้มาสรุปรายงานดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การประเมิน FATF ถือเป็นการประเมินหน่วยงานทุกจุดของประเทศ ไม่ได้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ทั้งในส่วนของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ออกกฎหมาย ผู้กำกับดูแล ผู้ปฎิบัติตามกฎหมาย และกระบวนการควบคุมเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ก็ต้องปฎิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐออกมาบังคับ ซึ่งเป็นการออกกฎหมายล้อไปตามมาตรฐานโลก เช่น ล่าสุดออกเรื่องพ.ร.บ.อาวุธทำลายล้างสูง หรือระบบมอนิเตอร์ การเทรนคน ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตาม

หากประเทศไทยไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว การทำธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะยากมากขึ้น เพราะเป็นธุรกรรมที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องเข้าใจกัน ทั้งเรื่องการพิสูจน์ตัวตน (KYC) และอื่นๆ ในการซักถามก่อนทำธุรกรรมการเงิน
แหล่งข่าวสถาบันการเงินกล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยหลายองค์กร ภายใต้ 10 กลุ่มอาชีพนั้นตามมาตรา 16 ยังใหม่กันหมด ประกอบกับหลายอาชีพที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ เหล่านั้นอยู่ในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายขึ้นมารองรับ โดยเฉพาะภาคการเงินหรือนอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ ธปท.และ ก.ล.ต. ถือเป็นองค์กรต้นน้ำในการทำธุรกรรมทางการเงิน แต่อาชีพอื่นอาจเป็นองค์กรกลางน้ำหรือปลายน้ำ เพราะหากมีการทำธุรกรรมจะต้องผ่านสถาบันการเงิน หรือนอนแบงก์และธนาคารซึ่งเป็นด่านหน้าในการกรองธุรกรรม โดยระยะต่อไปทุกอาชีพจะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ แนวทางดำเนินนโยบาย ที่สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ FATF ซึ่งภายใต้การมีส่วนร่วมของมาตรฐานสากลนั้น ในทางปฎิบัติมีโฟกัสทั้งหมด คือ นอกจากธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของธปท.แล้วยังหมายรวมถึง ผู้ประกอบการใน 10 กลุ่มอาชีพ ตามมาตรา 16 ประกอบด้วย 1.ที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอยทองคำหรือเครื่องประดับ 3. อาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ 4.นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 5. ค้าของเก่า 6. สินเชื่อบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) 7. ธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่มิใช่สถาบันการเงิน 8. บัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์)9.การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์10.ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยหลายองค์กรภายใต้10 กลุ่มอาชีพนั้นตามมาตรา 16ยังใหม่กันหมด ประกอบกับหลายอาชีพที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ เหล่านั้นอยู่ในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายขึ้นมารองรับ ดังนั้น จึงขับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงานกำกับที่มีกฎหมายกำกับและควบคุมอยู่แล้ว

 แรงกว่าการบิน-ประมง

ก่อนหน้านี้ การประชุมครม. เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ปีก่อนได้อนุมัติเห็นชอบร่างกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินรวม 2 ฉบับประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.. อีกฉบับ คือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF)

“หากไทยไม่มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวนี้ อาจเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่อาจทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมิน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ AML/CFT และภาคการเงินของประเทศได้ ผลกระทบจะมากกว่าการให้ใบเหลืองของกรณีประมงกับกรมการบินพลเรือน”

นายสุชาติ เรืองวัฒนสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่า การรายงานธุรกรรมต้องสงสัยตาม FATF ปัจจุบันธนาคารมีกระบวนการรายงานเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ประเด็นเพิ่มเติมจะเป็นเรื่องการพัฒนาระบบเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่มีเพิ่มมากขึ้น (Transaction) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน FATF ทั่วโลกที่ปฎิบัติกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,236 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด