‘เดนมาร์ก’สนใจลงทุนธุรกิจปุ๋ยเคมีในไทย

29 พ.ย. 2559 เวลา 8:20 น.
[caption id="attachment_117187" align="aligncenter" width="503"]  เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย (H.E. Mr.Uffe Wolffhechel) พร้อมผู้บริหารบริษัท Haldor Topsøe ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของเดนมาร์กในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) หารือถึงโอกาสการลงทุนทำธุรกิจปุ๋ยเคมีในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย (H.E. Mr.Uffe Wolffhechel) พร้อมผู้บริหารบริษัท Haldor Topsøe ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของเดนมาร์กในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) หารือถึงโอกาสการลงทุนทำธุรกิจปุ๋ยเคมีในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา[/caption]

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้บริหารบริษัท Haldor Topsøe แสดงความสนใจและสอบถามลู่ทางการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีในประเทศไทย เนื่องจากได้ทำการศึกษาข้อมูลประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่กลับมีผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคาดว่าเป็นเพราะไทยใช้ปุ๋ยในการเกษตรน้อยกว่าที่ควร ด้วยต้นทุนด้านราคาที่สูง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยในประเทศไทย ทดแทนการนำเข้า ที่ปีหนึ่งๆนำเข้าหลายล้านตัน เพื่อลดต้นทุนราคาปุ๋ยของเกษตรกรไทย แต่ยังกังวลเรื่องการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการสกัดปุ๋ย โดยไทยไม่มีทรัพยากรจึงต้องนำเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จึงต้องการทราบแนวนโยบายของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ประกอบด้วย ถ้าได้รับการสนับสนุน ทางบริษัทฯ ก็จะได้เดินหน้าศึกษาการลงทุนในเรื่องนี้ต่อไป

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  กล่าวต่อไปว่า ยินดีที่บริษัทฯ จากเดนมาร์กสนใจมาตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยในประเทศไทย ที่ผ่านมา เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยเกินขนาด จึงจำเป็นต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ รัฐบาลพยายามลดปัญหาต้นทุนปุ๋ยราคาแพง โดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี เนื่องจากปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุม โดยมีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กำกับดูแลปุ๋ยทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน การควบคุมคุณภาพ เพื่อป้องกันปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยหมดอายุ หรือไม่ได้คุณภาพ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน มีหน้าที่กำกับดูแลด้านราคา เพื่อให้ราคาปุ๋ยเป็นไปตามกลไกตลาดและเป็นธรรม ให้มีปริมาณสินค้ามีเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ และไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้า”

“กระทรวงพาณิชย์ ยินดีสนับสนุนการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยของบริษัทเดนมาร์กในประเทศไทย โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของไทย โดยหวังว่าการลงทุนในธุรกิจปุ๋ยจะเป็นโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขานี้สู่ประเทศไทย โดยเฉพาะด้าน innovative technology และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยได้แนะนำให้ผู้แทนเดนมาร์กหารือในรายละเอียดเรื่องนโยบายก๊าซธรรมชาติกับกระทรวงพลังงานต่อไป” นายวินิจฉัย กล่าว