1.4 หมื่นล.ขยายสนามบินภูเก็ต ทอท.ชงบอร์ดไฟเขียวลงทุนเฟส 2-3 รองรับ 25 ล้านคน

13 พ.ย. 2559 เวลา 5:00 น. 5
ทอท.ชงแผนแม่บทพัฒนาสนามบินภูเก็ต มูลค่าลงทุน 1.4 หมื่นล้านเข้าบอร์ดพิจารณา 15 พ.ย.นี้ ขยายการรองรับผู้โดยสารสูงสุด 25 ล้านคน/ปี สร้างสะพานเชื่อมรถไฟฟ้าโมโนเรลภูเก็ตเข้าสนามบิน เดินหน้าปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม รับเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ คาดแล้วเสร็จ ธ.ค. 60

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เปิดเผยว่า ทอท.จะนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดทอท.ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ โดยจะเป็นการขยายศักยภาพของสนามบินภูเก็ตระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มูลค่าการลงทุนราว 1.4 หมื่นล้านบาท หรือ อัลติเมต เฟส (การวางแผนการพัฒนาที่เต็มศักยภาพสูงสุดที่สนามบินจะสามารถขยายได้) เพื่อขยายการรองรับผู้โดยสาร เพิ่มเป็น 25 ล้านคนต่อปี

“ การลงทุนในเฟส 2 และเฟส 3 ที่จะเกิดขึ้น ถือว่าเป็นโครงการลงทุนต่อเนื่อง จากการขยายศักยภาพของสนามบินในระยะที่ 1 มูลค่าการลงทุน 5,790 ล้านบาท ในการขยายการรองรับจาก 6.5 ล้านคนต่อปีเป็น12.5 ล้านคนต่อปี ที่ทอท.ได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปี 2560”

ทั้งนี้โครงการในเฟส 2 ของสนามบินภูเก็ต จะใช้งบลงทุนราว 2,700 ล้านบาท โดยหลังจากทอท.ได้ซื้อที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ราว 50 ไร่ ด้านนอกของสนามบิน และดำเนินการก่อสร้างบ้านพักให้พนักงานแล้วเสร็จ ก็จะย้ายบ้านพักของพนักงานที่อยู่ในสนามบินออกมาอยู่ด้านนอก เพื่อนำพื้นที่มาใช้สร้างหลุมจอดอากาศยานเพิ่มขึ้น การปรับปรุงถนนภายใน ระบบสาธารณูปโภค ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารจอดรถ 1,500 คัน และการก่อสร้างสะพานเชื่อมระยะทาง 150 เมตร เชื่อมระหว่างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลภูเก็ต ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะมีสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล อยู่นอกรั้วของสนามบิน เชื่อมเข้ามายังอาคารผู้โดยสารในสนามบิน

ทั้งนี้ โครงการลงทุนในเฟส 2 จะขยายการรองรับผู้โดยสารได้เป็น 18 ล้านคนต่อปี โดยทอท.จะใช้งบประมาณปี 2561 สำหรับการทำเรื่องการออกแบบและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อจะเริ่มงานก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2563 แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565

ส่วนโครงการในเฟส 3 จะใช้งบลงทุนราว 1.2 หมื่นล้านบาท โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปกับเฟส 2 คือ เริ่มกระบวนการออกแบบและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) ในปี 2561 เหมือนเฟส 2 เพียงแต่งานก่อสร้างจะเริ่มในปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้แล้วเสร็จในปี 2568 โดยการลงทุนในเฟสนี้ จะเพิ่มการรองรับผู้โดยสารของสนามบินเป็น 25 ล้านคน จะเป็นการลงทุนเรื่องของทางขับ (แท็กซี่ เวย์) ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นต้น

“ การขยายตัวของผู้โดยสารที่มาใช้บริการสนามบินภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 14 .7 ล้านคน ถือว่าเกินศักยภาพการรองรับของสนามบินที่อยู่ที่ 12.5 ล้านคนตามโครงการลงทุนในเฟส 1 ที่จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคมปีหน้าไปแล้ว ทอท.จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงมีแผนแม่บท เพื่อกำหนดทิศทางในการขยายสนามบิน ให้สอดรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น” นายนิตินัย กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินภูเก็ต มีสายการบินใช้บริการราว 46 สายการบิน รวมจำนวนเที่ยวบินราว 8-9 หมื่นเที่ยวบินต่อปี ซึ่งการลงทุนในเฟส 1 ทอท.ได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ก็จะทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางบินระหว่างประเทศได้รับควาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก และการออกแบบที่ทันสมัยอีกด้วย

อีกทั้งในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม ให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 330 วัน นับจากการเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งแนวทางการปรับปรุงได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เป็นการปิดปรับปรุงในส่วนของผู้โดยภายในประเทศชั้นที่ 1, 2 และ 3 (ทิศใต้) จะใช้เวลาจำนวน 236 วันโดยแบ่งออกเป็น งานปรับปรุงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมพื้นที่รวม และงานระบบประกอบอาคาร

ระยะที่ 2 เป็นการปิดปรับปรุงในส่วนของพื้นที่ชั้นที่ 1 ,2 และ 3 (ทิศเหนือ) จะใช้เวลาจำนวน 150 วัน และ Commissioning ทุกระบบจำนวน 20 วัน โดยแบ่งออกเป็นงานปรับปรุงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมพื้นที่รวม และงานระบบประกอบอาคาร ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

รวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับกายภาพอาคาร นอกจากการปรับปรุงตัวอาคารผู้โดยสารแล้ว ทางสนามบินภูเก็ต ได้มีการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย และจัดระบบการจราจรต่างๆ ภายใน ซึ่งจะส่งผลให้เส้นทางการเดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลง

ทำให้ขณะนี้สนามบินภูเก็ต ได้มีการกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมแก่ผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบิน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมไปถึงการประสานงานไปยัง ฝ่ายสื่อสารองค์กรของทอท. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และเฟซบุค ของ ทอท. รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ที่มาใช้บริการสนามบิน ด้วยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางจากทางหลวงหมายเลข 4031 ที่จะนำเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระหว่างการทยอยดำเนินการเปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอยู่ในขณะนี้ด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,209 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2559