‘กลุ่มมิลเลนเนียล’ โจทย์ใหญ่การพัฒนาอสังหาฯ

05 พ.ย. 2559 เวลา 6:00 น.
จากรายงาน “มิลเลนเนียลในเอเชียแปซิฟิก: กำหนดอนาคตตลาดอสังหาริมทรัพย์” โดยแผนกวิจัยซีบีอาร์อี พบว่า มิลเลนเนียลเป็นตัวแทนของกลุ่มกำลังซื้อที่มีความรวดเร็วมากที่สุดในภูมิภาคและเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต เกือบ 2 ใน 3 ของมิลเลนเนียลในเอเชียแปซิฟิกยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมและสถานะทางการเงินในประเทศส่วนใหญ่ ที่ซีบีอาร์อีทำการสำรวจค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยที่สูงทั่วภูมิภาค สร้างความท้าทายให้กับมิลเลนเนียลในการเก็บออมเงินเพื่อซื้อที่พักอาศัยเป็นของตัวเอง

โดยกลุ่มคนรุ่นนี้ตั้งใจทำงานที่มั่นคง แต่ก็ให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เมื่อหางานใหม่ เช่น การออกแบบสำนักงาน โดย 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะยอมละทิ้งสวัสดิการอื่นๆ เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งจากการสำรวจยังพบอีกว่า กลุ่มมิลเลนเนียลในเอเชียแปซิฟิก อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง โดย 65% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแผนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคต แต่ 63% บอกว่าจำเป็นต้องเช่าที่พักอาศัยแทน เนื่องจากไม่มีศักยภาพพอที่จะซื้อและจะเช่าต่อไปจนกว่ามีสถานะทางการเงินที่มากพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง การสำรวจยังพบว่า เมื่อตั้งใจจะซื้อที่พักอาศัย มิลเลนเนียลจะยังไม่ซื้อจนกว่าจะเจอตัวเลือกที่ตรงกับมาตรฐานการใช้ชีวิตของตนเองในด้านคุณภาพ ขนาด และทำเล

ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการและเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสนใจกับแนวโน้มเหล่านี้ โดยการสร้างที่พักอาศัยที่กลุ่มมิลเลนเนียลสามารถเช่าหรือซื้อได้ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มมิลเลนเนียลในการเก็บสะสมเงินดาวน์ ควรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินเชื่อที่พักอาศัยสำหรับผู้มีอายุน้อยที่ซื้อบ้านหลังแรก

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,206 วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2559