svasdssvasds

"สสว." ผนึก 4 หน่วยงานดัน “MSME Step Up” ต่อยอดขายสินค้าบนช้อปปี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 ส.ค. 2565 เวลา 13:13 น.

"สสว." ผนึก 4 หน่วยงานดัน “MSME Step Up” ต่อยอดขายสินค้าบนช้อปปี้ ยกระดับมาตรฐานสินค้า หนุนดิจิทัลเทคโนโลยีผ่านแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID FAIR”

นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) 

 

ทั้งนี้ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการโอทอปในกลุ่ม A และ B ให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) มาตรฐาน อย. เป็นต้น ผ่านการส่งเสริมและยกระดับในด้านต่าง ๆ โดยการให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ 

 

การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำการตลาดยุคดิจิทัล การยกระดับมาตรฐานสินค้า การทำบัญชีที่ถูกต้อง การดำเนินการส่งเสริมและยกระดับการประกอบการดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับอีก 4 หน่วยร่วม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่การ Formulization รองรับการประกอบการในยุคเน็กซ์นอร์มอล และผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น เพื่อ สสว. จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดตามความต้องการของผู้ประกอบการ และหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการสร้างทักษะและประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

รวมทั้งส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่ได้รับความร่วมมือจากช้อปปี้ซึ่งร่วมกับ สสว. ในการสนับสนุนผู้ประกอบการมาโดยตลอด 

 

"สสว." ผนึก 4 หน่วยงานดัน “MSME Step Up” ต่อยอดขายสินค้าบนช้อปปี้

 

นายวีระพงศ์ กล่าวต่อไปอีกว่า การระบาดของโควิด-19 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย มีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจำนวนมาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการเข้าสู่ระบบของภาครัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ สสว. สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการ 

 

และดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในยุคนิวนอร์มอลและเน็กซ์นอร์มอล โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องอาศัยเงินหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ สสว. จัดโครงการ SME HYBRID FAIR เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ MSME Step Up และด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มของช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ 

 

"เชื่อว่าความร่วมมือครั้งดังกล่าวจะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ช่องทางการตลาดดิจิทัล เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจะสามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงยิ่งขึ้นต่อไป"

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด