svasdssvasds

เม.ย.66 เอกชนบริหาร “ศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ” 2.8 พันล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 ส.ค. 2565 เวลา 2:21 น.

“กรมขนส่ง” เปิดตัวเอกชน 1 ราย ยื่นซองประมูลบริหารศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ 2.8 พันล้าน คาดได้ผู้ชนะ 2 เดือน เล็งชงคมนาคม-ครม.ไฟเขียว ดึงเอกชนลงนามสัญญาภายในเดือนเม.ย.66 เข้าบริหาร 15 ปี

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 335 ไร่ วงเงิน 2,864 ล้านบาท แบ่งเป็นงบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 1 วงเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท และงบก่อสร้างระยะที่ 2 วงเงิน 649 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นการลงทุนของภาคเอกชน วงเงิน 915 ล้านบาท ล่าสุดหลังจากที่กรมฯได้ออกประกาศขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2565 โดยมีบริษัทเอกชนที่สนใจซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนทั้งหมด 4 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัทเค.เอ็น.อาร์.ทรานนสปอร์ต จำกัด 2.บริษัทไทย รีเฟอร์ จำกัด 3.บริษัทเค.เอ็น.อาร์ กรุ๊พ จำกัด 4.บริษัทหัวหิน แกรนด์ อเล็กซานเดอร์ ซิตี้ จำกัด 

 

 

 

ทั้งนี้กรมฯได้เปิดให้เอกชน ยื่นเอกสารข้อเสนอเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท บริษัทเค.เอ็น.อาร์ กรุ๊พ จำกัด ปัจจุบันคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36 อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ตัวผู้ชนะการประมูลโครงการฯภายใน 2 เดือน หากภาครัฐพิจารณาเห็นว่าข้อเสนอของเอกชนรายดังกล่าวเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อภาครัฐ จะดำเนินการจัดทำสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อเสนอต่อสำนักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงการคลังตรวจสอบ หลังจากนั้นจะเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป คาดว่าจะลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนได้ภายในเดือนเมษายน 2566 
 

“กรณีที่เอกชนมีการยื่นข้อเสนอประมูลโครงการฯรายเดียวจะได้รับผลกระทบหรือไม่นั้น กรมฯมองว่าไม่มีปัญหา หากคณะกรรมการคัดเลือกมาตรา36 มีการพิจารณาว่าข้อเสนอดังกล่าวภาครัฐเป็นผู้ได้ประโยชน์ และเอกชนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไร”

 

 

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า หลังจากลงนามสัญญาร่วมกันแล้ว ภาคเอกชนจะต้องเข้ามาบริหารศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยเอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost c]tภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน และค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและส่วนประกอบ และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ทั้งหมด รวมทั้งผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 15 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ

 

 

ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการฯ ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่างเข้าไปดูแลโครงการฯก่อนที่เอกชนจะเป็นผู้เข้ามาบริหารแทน ซึ่งมีบริษัทเอกชนขอเช่าพื้นที่โครงการฯเพื่อขนส่งสินค้า โดยส่วนใหญ่เป็นการขนส่งในรูปแบบห้องควบคุมอุณหภูมิแบบเย็นที่ได้รับความนิยมสูง เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ รวมทั้งสินค้าอีคอมเมิร์ซ 

สำหรับโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ของกรมการขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประชิดด่านพรมแดนเชียงของ และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) บนเนื้อที่กว่า 335 ไร่ ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นสถานีปรับเปลี่ยนการขนส่งระหว่างประเทศไปสู่ภายในประเทศ รองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย R3A เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีนฝั่งตะวันตก (นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน) รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน CIQ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สามารถดำเนินพิธีการที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว และยังรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า (Modal Shift)

เม.ย.66 เอกชนบริหาร “ศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ” 2.8 พันล้าน

 

 

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า  ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 เบื้องต้นกรมฯจะดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2566 วงเงิน 649 ล้านบาท โดยเป็นการก่อสร้างลานกระจายสินค้าเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือ (เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2568  

 

 

 

อย่างไรก็ตามด้านการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 เอกชนเข้ามาบริหารโครงการฯตามสัญญาสัมปทาน ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าขาเข้า-ออก อาคาร CFS หลังที่ 2 อาคารสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ โรงอาหารส่วนปฏิบัติงาน อาคารซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล อาคารเอกซเรย์และอาคาร CCA ซึ่งเป็นการก่อสร้างขยายในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารเปลี่ยนถ่ายและบรรจุสินค้า และลานกองเก็บตู้สินค้า เป็นต้น
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด